sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Beter dan Goed

Beter dan Goed is de manier om de kwaliteit van scholen te optimaliseren: van voldoende naar goed presterende scholen.

Modules
Het aanbod bestaat uit vijf modules. Beter dan Goed is gebouwd op de volgende uitgangspunten:
• Het  aanbod richt zich op het primaire, beïnvloedbare proces op de scholen.
• Deelnemende scholen zijn in staat een zelfevaluatie te maken.
• De modules sluiten aan bij  de kwaliteitsgebieden van het toezichtskader van de inspectie van het onderwijs.
1. Onderwijsproces
2. Schoolklimaat
3. Onderwijsresultaten
4. Kwaliteitszorg en ambitie

Voor wie
Beter dan Goed is bedoeld voor meerdere scholen van één bestuur van het reguliere  basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.
Bij een aantal modules is de aanwezigheid van het bestuur gewenst. Naast de directies verwachten wij ook vertegenwoordigers van het middenmanagement.

Meer informatie?
Neem contact op met Carla Versteeg, c.versteeg@cedgroep.nl

Artikel
Lees artikel 'Basisschool De Noord wil meer dan ‘voldoende’', KlasseApart, oktober 2017

Direct contact

Carla Versteeg  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599