sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

In de klas

Het zwaartepunt van kwalitatief goed basisonderwijs ligt bij de dagelijkse praktijk in de klas. De leerkrachtvaardigheden, de gebruikte methodieken en de didactische concepten zijn hierbij van wezenlijk belang. De CED-Groep biedt een breed scala aan producten en trajecten om daar waar nodig samen met u de dagelijkse lespraktijk te verbeteren. 

 
 • De Staat van het Onderwijs: van litanie naar lof!

  Met het verschijnen van het jaarlijkse onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs buitelen woordvoerders en journalisten over elkaar heen me ...

  Lees meer

 • Taal en lezen

  Taal is hét fundament van je latere leven. Taal maakt het mogelijk om te communiceren met de mensen om ons heen. Daarnaast is taal hét ...

  Lees meer

 • Rekenen en wiskunde

  De kwaliteit en de opbrengst van het reken- en wiskundeonderwijs in Nederland staat de laatste jaren volop ter discussie. De druk op (basis)scholen o ...

  Lees meer

 • Gedrag

  Op een adequate manier omgaan met gedrag van leerlingen is een onderwerp dat op alle scholen dagelijks aan de orde komt. Het is essentieel om gericht ...

  Lees meer

 • Leerkrachtvaardigheden

  Leerkrachtcompetenties waarborgen de kwaliteit van het onderwijs. De CED-Groep is ervan overtuigd dat leerkrachten het kapitaal van de ...

  Lees meer

 • Skillis - 21e eeuwse vaardigheden

  Skillis is dé praktische schoolbrede aanpak waarmee leerlingen zich ontwikkelen tot initiatiefrijke en zelfverantwoordelijke personen. Klaar v ...

  Lees meer

Direct contact

Meike Ansems Unitmanager PO
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599