sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

De professional voor de klas (S4460 )

Professioneel handelen door reflectie en feedback

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Hoe kunt u leerlingen het beste helpen in hun leerproces? Door hen te laten reflecteren op hun eigen gedrag en de juiste feedback te geven op het juiste moment. Als u leerlingen goede feedback geeft, stuurt u hun leerproces. U helpt hen te leren en u bevordert de zelfregulering bij het leerproces. Het verbeteren van uw eigen feedback en reflectie zijn de centrale thema’s met als doel het gedrag en het leerproces en van de leerlingen te bevorderen. Omdat we gebruikmaken van theorieën uit de neuropsychologie, leertheorie en motivatieleer, spreken we over theoriegeleide feedback en reflectie. Zelfreflectie is het begin van kwaliteitsverbetering. Lees meer over theoriegeleide feedback en reflectie

Inhoud
Deze cursus bestaat uit vier e-learning modules en acht bijeenkomsten.

 • feedback en reflectie
 • gedragsbeïnvloeding vanuit de neuropsychologie
 • gedragsbeïnvloeding vanuit de leertheorie
 • gedragsbeïnvloeding vanuit de motivatieleer
 • integratiebijeenkomst

Werkwijze
In de e-learningmodules wordt theorie aangeboden vanuit de genoemde theorieën. Het doorlopen van elke module kost ongeveer 45 minuten. In de eerste intervisiebijeenkomsten na de e-learningmodule staan we kort stil bij inhoud van de module en bij mogelijke vragen die u daarover heeft. Daarna past u de theorie toe op eigen casussen. Terug op school werkt u de aanpak verder uit en past hem toe in de praktijk. In de daarop volgende intervisiebijeenkomsten bespreken we uw ervaringen met de toepassing van de aanpak vanuit de theorie. Tijdens deze bijeenkomsten scherpt u de aanpak verder aan.
In de afsluitende integratiebijeenkomst worden de drie theorieën gecombineerd toegepast aan de hand van een casus van de cursisten.

 
Resultaat

 • U kent verschillende vormen en niveaus van feedback.
 • U weet wat theoriegeleide reflectie is.
 • U kunt het eigen handelen benoemen in termen van de neuropsychologie, leertheorie en motivatietheorieën. Van daaruit kunt u uw eigen handelen (feedback) verbeteren.
 • U kunt handelen op basis van de leertheoretische inzichten in de neuropsychologie, gedrags- en motivatietheorieën.
 • U kunt uw professioneel handelen aanpassen aan de leerbehoeften van uw groep (op basis van theoriegeleide reflectie en feedback). 

Wat u verder nog moet weten...

 • Online-leeromgeving: naast de cursusbijeenkomsten gaat u ook werken in de online-leeromgeving van de CED-Groep. Deze leeromgeving geeft toegang tot cursusinhoud en toepassingsopdrachten. In de leeromgeving is ook laagdrempelige uitwisseling van de cursisten mogelijk. De leeromgeving is toegankelijk met alle devices en browsers (Internet Explorer vanaf versie 10). Google Chrome werkt het beste.
 • Voor deelnemers die de afgelopen jaren de Basiscursus Gedragsspecialist (S4450) of een Master SEN volgden, is er een verkort programma mogelijk. Zij worden vrijgesteld van het volgen van de tweede serie bijeenkomsten. Belangstellenden voor dit verkorte programma kunnen zich opgeven voor de cursus De professional voor de klas, verkort (S4461).
 • Deze cursus staat geregistreerd in het Lerarenregister. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio in het Lerarenregister. 

Aantal cursusbijeenkomsten
Acht bijeenkomsten, de eerste bijeenkomst duurt drie uur, de overige twee uur.

Studiebelasting
61 SBU 
Inschrijfformulier
Data cursusjaar 2018-2019
Wordt ingepland bij voldoende belangstelling.

Tijd
13.30-16.30 uur (startbijeenkomst) en 14.00-16.00 uur (overige bijeenkomsten)
 
Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 1475,- per deelnemer inclusief e-modules en intervisiebijeenkomsten

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 6, maximum is 10.

Inhoudelijke informatie
Wilma Peulen
w.peulen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau
registerleraar
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599