sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

De professional voor de klas (S4460 )

Professioneel handelen door reflectie en feedback

Voor wie is de cursus bedoeld?
leerkrachten po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Centraal in deze training staan zelfreflectie en feedback vanuit wetenschappelijk bewezen theorieën.
Reflectie is het gestructureerd terugblikken op en nadenken over het eigen handelen. Zelfreflectie is het begin van kwaliteitsverbetering. 
Leraren geven feedback om het leerproces van de leerling te sturen en leraren ontvangen feedback door het (leer)gedrag van de leerlingen te observeren. Goede feedback naar de leerlingen helpt de leerling te leren. De leerlingen leren daardoor via zelfregulering het leerproces te sturen. En ze leren het gedrag te tonen dat nodig is om samen te werken. 
In De professional voor de klas wordt bij het reflecteren gebruik gemaakt van bewezen wetenschappelijke theorieën. We noemen dit theoriegeleide reflectie. Theoriegeleide reflectie hoort in het 4D-model bij de fase van het duiden, in dit geval vanuit de leertheorie, de neuropsychologie en de motivatieleer.
Lees meer over theoriegeleide feedback en reflectie.

Cursusinhoud

De training De professional voor de klas bestaat uit vier e-learning modules en acht bijeenkomsten.

  • startbijeenkomst en e-learning: feedback en reflectie
  • e-learning en intervisiebijeenkomsten (A1 en A2) neuropschologie
  • e-learning en intervisiebijeenkomsten (B1 en B2) leertheorie
  • e-learning en intervisiebijeenkomsten (C1 en C2) motivatieleer
  • integratiebijeenkomst
De startbijeenkomst duurt drie uur en de volgende zeven bijeenkomsten steeds twee uur.
In de e-learningmodules wordt theorie aangeboden vanuit de genoemde theorieën. Het doorlopen van de modules kost ongeveer 45 minuten per module.
In de intervisiebijeenkomsten A1, B1 en C1 wordt kort stil gestaan bij de doorlopen e-learningmodule over de genoemde leer en de vragen die de cursisten hebben. Daarna passen de cursisten de theorie uit de e-learningmodule toe op eigen casussen. Terug op school wordt de aanpak verder uitgewerkt en uitgeprobeerd.
In de intervisiebijeenkomst A2, B2 en C2 nemen we de vragen onder de loep die cursisten hebben n.a.v. het toepassen van de aanpak vanuit de theorie bij de leerlingen en wordt de aanpak aangescherpt.
Na de drie theorieën volgt er nog de integratiebijeenkomst waarin alle drie de theorieën gecombineerd worden toegepast aan de hand van een laatste door de cursisten ingebrachte casus.

Wat u verder nog moet weten...
Voor deelnemers die de afgelopen jaren de basiscursus Gedragspecialist (S4450) of een Master SEN hebben gevolgd is er een verkort programma mogelijk. Zij worden vrijgesteld voor het volgen van bijeenkomsten A2, B2, en C2. Lees meer over de cursus De professional voor de klas verkort bao (S4461) en De professional voor de klas verkort (v)s(b)o (S4462).
Uiteraard kunt u deze cursus ook inkopen voor uw bestuursacademie of uw eigen school.

Registerleraar
De cursus is met 61 RU opgenomen in registerleraar.nl.
Inschrijfformulier
Data en plaatsen cursusjaar 2017-2018
S4460A  Rotterdam:  5 oktober, 2 november, 16 november, 14 december 2016, 18 januari, 8 februari,
15 maart, 5 april 2018
S4460B  Utrecht:  17 januari, 7 februari, 7 maart, 28 maart, 18 april, 16 mei, 6 juni, 27 juni 2018

Tijd
13.30-16.30 uur (startbijeenkomst) en 14.00-16.00 uur (overige bijeenkomsten)
 
Kosten: € 1475,- per deelnemer inclusief e-modules en intervisiebijeenkomsten

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 6, maximum is 10.

Inhoudelijke informatie
Wilma Peulen
w.peulen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau
registerleraar
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599