sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Gedragspecialist po (S4450)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
De gedragspecialist is getraind om gedragsproblemen bij kinderen te vertalen in onderwijsbehoeften. Hij of zij kan collega’s coachen en adviseren bij een groepsgerichte en een individuele aanpak en de directie adviseren hoe een basisarrangement voor sociale competentie vorm te geven waardoor preventie van gedragsproblemen mogelijk wordt. De gedragspecialist heeft kennis van stoornissen en bijbehorende gedragsproblemen en kan principes uit de leertheorie en de neuropsychologie toepassen om gedragsproblemen te voorkomen of te verminderen.

Cursusinhoud

 • observeren, registeren en analyseren: kijken naar gedrag van leerlingen en leerkrachten
 • denken vanuit onderwijsbehoeftes
 • toegepaste leertheorie
 • toegepaste neuropsychologie (breinsleutels)
 • opbrengstgericht werken aan gedrag
 • psychopathologie
 • pesten en cyberpesten
 • groepsdynamica
 • vaardigheden van leraren (Teach Like a Champion)
 • coachen van collega’s en intervisie
 • motiverende gesprekken met leerlingen, collega’s en ouders

In de cursus wordt gewerkt met casus vanuit de (eigen) praktijk. U oefent met wat u tijdens de cursus leert, in uw eigen groep. Als eindopdracht stelt u een plan op voor uw school of groep.

Wat u verder nog moet weten…

 • Deze cursus is post-hbo: van de cursisten wordt verwacht dat zij een Pabo-opleiding hebben afgerond. 
 • Na negen bijeenkomsten wordt een CED-certificaat uitgereikt, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden: 80% aanwezigheid bij de bijeenkomsten, voldoende uitvoeren van de huiswerkopdrachten. 
 • Bij deze opdrachten behoort het bestuderen van literatuur die u zelf moet aanschaffen. Na inschrijving ontvangt u informatie over de aan te schaffen literatuur (totaal maximaal  € 170,-).
 • Er is ook een verdiepingstraject voor cursisten die de Basiscursus Gedragspecialist of een master SEN gevolgd hebben. Eén voor deelnemers uit het primair onderwijs, één voor deelnemers uit het s(b)o.

Registerleraar
Deze cursus is met 200 RU opgenomen in registerleraar.nl.
Inschrijfformulier 
Data en plaatsen schooljaar 2017-2018
S4450A Utrecht: 6 oktober, 10 november, 1 december, 2017, 12 januari, 9 februari, 16 maart, 13 april, 25 mei, 22 juni 2018
S4450B Rotterdam: 24 oktober, 14 november, 12 december 2017, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 10 april, 15 mei, 12 juni 2018

Tijd
9.30-16.00 uur

Kosten
€ 2.870,- per deelnemer, inclusief lunches en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie
Esther van Efferen 
e.vanefferen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau
registerleraar

De cursus heeft ons veel inspiratie opgeleverd voor het werken op school. De cursusleiders werken echt vanuit de praktijk en hebben ons door hun energieke aanpak bijzonder goed weten te motiveren.

Tamara Greveling, leerkracht school voor (voortgezet) speciaal onderwijs Alphons Laudy, Amsterdam

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599