sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Gedragsspecialist po verdiepingstraject (S4452)

Begeleide intervisie: Samen naar een passende aanpak voor opvallend gedrag

Voor wie is de intervisie bedoeld?
Leerkrachten met de taak als gedragsspecialist die de basiscursus Gedragsspecialist (S4450) hebben gevolgd, de basiscursus Interne begeleiding (S5100) of een Master SEN.
Direct inschrijven
Waar gaat de intervisie over?
U werkt binnen uw school als gedragsspecialist en u heeft verschillende lijnen binnen het team uitgezet. Toch loopt u nog regelmatig tegen lastige situaties aan. Het is dan fijn om deze situaties voor te kunnen leggen aan gedragsspecialisten van andere scholen. Dit werkt inspirerend maar ook motiverend. En u kunt met de praktische adviezen direct binnen uw eigen school aan de slag!

Inhoud intervisie
Tijdens het eerste deel van de intervisie staat steeds een inhoudelijk thema rondom gedrag centraal. Deelnemers dragen de thema’s van te voren aan zodat deze door de cursusleiding op maat kunnen worden voorbereid. Denk aan onderwerpen als angststoornissen, motiveren van collega’s, autismespectrumstoornissen en groepsdynamiek. Tijdens het tweede deel van de intervisie brengen deelnemers een casus in. Deze wordt volgens de methode van begeleide intervisie besproken. Per bijeenkomst is er ruimte voor maximaal twee casussen.

Doel van de intervisie
De deelnemer…..

  • verdiept zich in een zestal inhoudelijke thema’s rondom gedrag
  • wisselt kennis en ervaringen uit met collega gedragsspecialisten
  • is vaardiger in het uitvoeren van zijn/haar taak als gedragsspecialist

Wat u verder nog moet weten...
Voorwaarde om mee te doen aan de intervisie is dat u een taak als gedragsspecialist heeft binnen een school voor primair onderwijs.
Voorafgaand aan het eerste intervisiemoment ontvangt u een intakeformulier waarop u de thema’s die uw voorkeur hebben kunt aangeven en waar u uw overige inhoudelijke vragen m.b.t. gedrag op kwijt kunt.
Er is ook een verdiepingstraject voor gedragsspecialisten in het special (basisonderwijs)
Inschrijfformulier
Data, tijd en plaats schooljaar 2018-2019
Wordt ingepland bij voldoende belangstelling.

Kosten
€ 895,-per deelnemer

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 6, maximum is 8

Meer informatie
Esther van Efferen
e.vanefferen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599