sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Masterclass Resultaatgericht werken aan gedrag (S4463)

Resultaatgericht werken aan gedrag

Voor wie is de Vernieuwde masterclass bedoeld?
Directies en intern begeleiders po,sbo/so/svo
Direct inschrijven
Waar gaat de masterclass over?

Stelt u zich eens voor: leerlingen die precies weten welk gedrag er van hen verwacht wordt en dat gedrag ook laten zien. Een utopie? Zeker niet! Het ligt binnen handbereik als uw school op een gerichte manier gaat werken aan gedrag: resultaatgericht. Dit vraagt om een schoolbrede aanpak, waarbij iedereen meedoet.
- Hoe formuleer ik een aanbod voor gedrag? Welk gedrag vinden we belangrijk? Leren leren, toekomstgericht, 21-eeuwse vaardigheden en/ of sociaal-emotioneel gedrag

-Hoe organiseer ik binnen mijn school een kwalitatief goed aanbod dat rechtdoet aan verschillen tussen leerlingen en toch uitvoerbaar blijft?

 • Hoe maak ik mijn team er bewust van dat zij de hoofrolspelers zijn van het organiseren van het gewenste schoolgedrag
 • Hoe bouw ik dit  in in de ondersteuningsstructuur (basis- en extra ondersteuning) en kwaliteitszorg?
 • Hoe waarborg ik de kwaliteit en hoe vertaal ik dit naar mijn schoolplan? 

Inhoud
Dag 1: data en duiden
Het is belangrijk om te weten welk effect het huidige pedagogisch handelen van teamleden  heeft op het gedrag van de leerlingen. Daarom draait het op dag 1 om het meten en analyseren van de gegevens rondom gedrag.  Zaken die aan bod komen: 

 • Hoe formuleer ik een ambitie of schoolstandaard voor gedrag?
 • Hoe verzamel en analyseer ik data rondom gedrag? Welke data wil ik verzamelen?
 • Hoe vergelijk ik mijn data met mijn ambitie?
 • Hoe analyseer ik de gedragsresultaten op de leerdoelen gedrag, leertijd en pedagogisch handelen.
 • Hoe laat ik alle elementen van het onderwijsleerproces die bijdragen aan het verhogen van opbrengsten systematisch aan de orde komen?
 • Hoe organiseer ik een gedifferentieerd aanbod aan 90% van de leerlingen in verschillende arrangementen die tegemoet komen aan de ambitie voor gedrag?

Dag 2:  Doelen en Doen
De ambitie is gesteld. Hoe bereik je deze ambitie? Welk omdenken vraagt dit van leerkrachten? U neemt kennis van de ervaringen op meer dan 100 andere scholen die al resultaatgericht hebben gewerkt aan gedrag.

 • Welke pedagogische vaardigheden zijnessentieel?
 • Hoe maak je de leerlingen eigenaar?
 • Hoe borg je het resultaatgericht werken aan gedrag?
 • Hoe stel je een standaard voor leerkrachtgedrag?
 • Hoe stuur je hierop?
 • Hoe leg je de relatie tussen deze standaard en het nieuwe inspectiekader?

Dag 3: En wat te doen met de uitzonderingen

Op dag 1 bent u aan de slag gegaan met hoe u resultaatgericht kunt werken met ongeveer 90-95% van de leerlingen. Wat doet u met de uitzonderingen. Hun gedrag is een signaal.  Dat vraagt om een passende aanpak voor opvallend gedrag.
Op deze dag staat het aanleren van schoolgedrag centraal  bij leerlingen waarbij dit, ondanks de extra inspanningen, (nog) niet gaat, oftewel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het wordt duidelijk waar bepaald gedrag een signaal van kan zijn en op welke manier u als leerkracht of intern begeleider tegemoet kunt komen aan deze specifieke onderwijsbehoeften.

Resultaat

 • U kunt uw eigen ambities formuleren voor gedrag.
 • U kunt werken met een instrumentarium om de gedragsresultaten te meten en te analyseren.
 • U kunt een kwaliteitsanalyse van de huidige pedagogische vaardigheden maken en verbeterpunten opstellen.
 • U weet op welke wijze u de ambitie voor gedag en uw pedagogische basiskwaliteit kunt opnemen in uw schoolondersteuningsprofiel.  

Wat u verder nog moet weten... 

 • Tijdens de cursus krijgt u huiswerkopdrachten. Deze resulteren in een eenjarig plan dat is gericht op de kwaliteitsverbetering binnen uw school.
 • De masterclass is zeer geschikt als start van een opbrengstgericht en passend onderwijstraject binnen één schoolbestuur of samenwerkingsverband. 
  Daarnaast kunt u altijd op maat een traject aanvragen voor uw school. We verzorgen een vierdaagse training op maat voor schoolbesturen en MT’s (directie en interne begeleiders). Daarbij is het maximum aantal deelnemers 12.
 • Op www.cedgroep.nl/4D vindt u een overzicht met alle masterclasses voor de verschillende sectoren.

Aantal cursusbijeenkomsten
 Drie bijeenkomsten van zeven uur

Inschrijfformulier

Data schooljaar 2018-2019
7 maart, 28 maart, 23 mei 2019

Plaats
Utrecht

Tijd
9.30-16.30 uur

Kosten
€ 1.150,- per deelnemer, inclusief lunch, cursusmateriaal en de boekjes Gedrag is een vak en Gedrag is een signaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 6, maximum is 12.

Inhoudelijke informatie
Audrey Machielsen
a.machielsen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599