sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Denkkracht kov (S1304)

Denkstimulerende gespreksmethodiek om het denken van jonge kinderen te stimuleren

Voor wie is de training bedoeld?
Pedagogisch medewerkers kov

Waar gaat de training over?
In deze training leert u denkgesprekken voeren met kinderen. Daarbij is veel aandacht voor uw eigen interactievaardigheden. U wordt zich bewust van de manier waarop u communiceert.

Cursusinhoud
Bij het gebruik van denkstimulerende gespreksmethodiek gaat het om: Welke vragen stel ik eigenlijk? Aan welke kinderen stel ik vragen? Prikkelen mijn vragen genoeg tot nadenken? Tijdens de training leert u de basisprincipes die nodig zijn om kinderen uit te dagen tot een gesprek. Tenslotte leert u effectief te reageren op antwoorden van kinderen.

Wat u verder nog moet weten…
Naast de training van drie dagdelen zijn er ook huiswerkopdrachten. Het cursuscertificaat wordt alleen verstrekt bij 80% aanwezigheid en voldoende kwaliteit van de huiswerkopdrachten.

Data schooljaar 2017-2018
Dit schooljaar wordt de cursus nog niet ingepland, wel kunt de cursus inkopen voor uw team op locatie. Volgend schooljaar wordt de cursus wel ingepland.

Kosten
€ 495,- per deelnemer (incl. boek: Even denken, denkgesprekken met kinderen)

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 16.

Inlichtingen
Gusta Schreiner
g.schreiner@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau
registerleraar
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599