sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Creatieve denkers en doeners bao (S3701)

Voor wie is de training bedoeld?
Leerkrachten onderbouw po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Hoe bouwt u spel om tot een doelmatige speelleeractiviteit? Voor kleuters is ontdekken en spelen een belangrijke manier om zich te ontwikkelen. Ontdek hoe u de kinderen spelend aan de doelen van de SLO kunt laten werken. In deze cursus wordt verbinding gemaakt tussen de 21e eeuwse vaardigheden, spelen, ontdekkend leren, stimuleren van de ontwikkeling en doelgericht werken aan de vereiste doelen. Bij creatieve denkers en doeners gaat het erom, aan te sluiten bij de natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen. Spelenderwijs wordt er gewerkt aan de taal- en rekenontwikkeling, oriëntatie op zichzelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie. Het is de uitdaging voor de leerkracht om kinderen daarin te stimuleren en voldoende ruimte te geven om te experimenteren en onderzoeken. Een rijke speelleeromgeving en denkstimulerende vragen dagen kinderen uit om te onderzoeken, uitproberen, voorspellen, oplossingen te bedenken en te redeneren. In de bijeenkomsten wordt ingegaan op hoe het ontdekkend leren is te organiseren, in te plannen en er ruimte voor te geven. Hierbij worden de nieuwe inhoudskaarten en kernvaardigheden van de SLO gebruikt. Ontdekkend leren is gebaseerd op de nieuwste inzichten over de breinontwikkeling van kinderen. 

Inhoud

 • waarom is ontdekkend leren en creativiteit belangrijk?
 • hoe leren kinderen - ontwikkeling van kind en spel
 • 21st  century skills
 • prikkelen van creativiteit en nieuwsgierigheid van jonge kinderen
 • wetenschap en techniek, welke onderwerpen
 • een rijke speelleeromgeving: bewust gebruik van open materiaal in hoeken
 • spelbegeleiding: verkennen, verbinden en verdiepen van spel
 • spelbegeleiding, volgen en uitdagen
 • denkstimulerende vragen stellen
 • doelen koppelen aan spel

Resultaat

 • U heeft inzicht gekregen in hoe hersenen zich ontwikkelen.
 • U heeft inzicht gekregen in de wijze waarop ontdekkend leren denkprocessen opgang brengt.
 • U weet waarom creativiteit van belang is voor leer- en denkprocessen.
 • U weet waarom nieuwsgierigheid een voorwaarde is voor ontdekkend leren.
 • U weet hoe de 21e eeuwse vaardigheden en ontdekkend leren zich verhouden tot de SLO-doelen.
 • U kunt spelenderwijs werken aan de taal- en rekenontwikkeling, oriëntatie op zichzelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie.
 • U heeft geleerd om met kosteloos materiaal ideeën voor spel te genereren.
 • U kunt rijke speelleeromgevingen inrichten.

Wat u verder nog moet weten…
De deelnemers maken tussen de bijeenkomsten door foto’s en één video-opname van activiteiten. Het is van belang dat hierbij gebruik gemaakt wordt van toestemmingsverklaringen van ouders.

Aantal bijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur

Registerleraar
21 RU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2018-2019
Informatie volgt

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
NDC Den Hommel, Utrecht

Kosten
€ 525,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Mehrnaz Tajik
M.Tajik@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599