sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Taalcoördinator mbo (S1108)

Voor wie is de cursus bedoeld
Docenten mbo
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Wanneer een opleiding de leerprestaties van studenten op de basisvaardigheid taal wil monitoren en verbeteren, is het aanstellen van een taalcoördinator van wezenlijk belang. Het opstellen van een taalbeleidsplan, het verbeteren van de didactische vaardigheden van alle docenten, het afnemen van taaltoetsen en het kiezen van (extra) methodes kunnen tot de verantwoordelijkheden van de taalcoördinator behoren. Ook kan de taalcoördinator binnen de opleiding fungeren als taalcoach. De taalcoördinator beschikt over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van een adequaat taalbeleid.

Cursusdoelen
De cursist heeft na afloop van de cursus…

 • kennis en inzicht in factoren die van invloed zijn op goed taal/leesonderwijs op instellings-, groeps- en studentniveau, met als doel de resultaten van de studenten te verbeteren
 • kennis van recente ontwikkelingen in het taal/leesonderwijs en taalgericht vakonderwijs
 • kennis van veranderingsprocessen
 • vaardigheden in innovatie- en implementatieprocessen en het begeleiden en coachen van docenten
 • een taalbeleidsplan opgesteld voor de eigen opleiding.

Wat u verder nog moet weten…

 • Voorafgaand aan de opleiding wordt met iedere deelnemer een (telefonische) intake gehouden waarbij wordt ingegaan op de eigen situatie en persoonlijke leerdoelen.
 • De vijf bijeenkomsten hebben een interactief karakter; de eigen inbreng van de deelnemers staat voorop. Afwisselende werkvormen en ruimte voor discussie zorgen voor een coöperatieve sfeer.
 • U krijgt een lijst met verplicht te lezen literatuur die u zelf moet aanschaffen.
 • Het opstellen en invoeren van een taalbeleidsplan kan ook via een begeleidingstraject op school. U kunt hiervoor een offerte vragen.

Registerleraar
Deze cursus wordt in de zomer van 2018 ter validering aangeboden bij Registerleraar.
Inschrijfformulier
Data, tijd en plaats schooljaar 2018-2019
Informatie volgt.

Kosten
€1225,-

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 7, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie 
Regine Bots
r.bots@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599