sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Workshop identiteitsfraude po/so (S7013)

Leer bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Voor wie is de workshop bedoeld?
Schoolleiders, bestuurders ict-coördinatoren, hrm- en kwaliteitsmedewerkers  po/so/swv
Direct inschrijven
Waar gaat de workshop over?
Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en daarmee wordt het privacy beleid een stuk strenger dan we gewend waren. De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van privacygevoelige en vertrouwelijke informatie over leerlingen en ouders. Besturen zijn verantwoordelijk en zelfs hoofdelijk aansprakelijk wanneer de organisatie de verplichtingen niet nakomt. Het is daarom belangrijk goed op de hoogte te zijn van de consequenties van de wet voor uw school of scholen.

Cursusinhoud
U krijgt in de workshop praktische voorbeelden van gewenst, veilig gedrag en de cursusleider analyseert daarbij ook (uiteraard met uw toestemming) casussen uit uw eigen onderwijspraktijk. We duiken in de digitale voetsporen van cursisten (die hier vooraf toestemming voor hebben gegeven). Ook wordt er getoond hoe eenvoudig men identiteitsfraude kan plegen met uw gegevens.

Doel van de cursus
Doel van de workshop is deelnemers bewust en zorgvuldig te leren omgaan met hun eigen persoonsgegevens en hen zo ervan te doordringen om ook zorgvuldig om te gaan met gegevens van kinderen, ouders en collega’s.

Wat u verder nog moet weten…

  • Voor het volgen van deze workshop is geen speciale voorbereiding noodzakelijk, wel dient u uw mobiele telefoon mee te brengen.
  • Als vervolg op deze workshop is een e-learningmodule (Sxxx) te volgen. Deze is geschikt voor alle medewerkers.
  • Wilt u met alle scholen die onder uw bestuur vallen AVG-proof worden, dan kan op offertebasis maatwerk worden afgesproken.
  • Tevens is het mogelijk een externe Functionaris voor Gegevensbescherming bij ons in te huren.

 Inschrijfformulier
Datum schooljaar 2017-2018

18 april 2018

Data schooljaar 2018-2019
Datum volgt

Tijd
14.30-16.00 uur

Kosten
€ 99,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimaal aantal deelnemers is 12, maximum is 25.

Inhoudelijke informatie
Marion van der Horst
m.vanderhorst@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599