sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Auditorentraining bao (S7020)

Effectief sturen op kwaliteitsverbetering

Voor wie is de cursus bedoeld?
(Aanstaande) interne auditoren die audits uitvoeren voor het kwaliteitsmanagement binnen het basisonderwijs, zoals bestuurders, schooldirecteuren, beleidsmedewerkers en medewerkers kwaliteitszorg.
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Een belangrijke vraag die schoolbesturen bezighoudt, is hoe effectief te sturen op  kwaliteitsverbetering. Een van de eerste doelstellingen is immers, dat het onderwijs op hun scholen beter wordt. Op verzoek van een aantal besturen ontwikkelde de CED-Groep daarom de Auditorentraining die op inspectieleest is geschoeid. Het doel van deze training is deelnemers te helpen zich verder te ontwikkelen bij de uitvoering van audits binnen hun bestuur of school. Aan het einde van de training zijn de deelnemers in staat om op verzoek van hun bestuur een volledige kwaliteitsbeoordeling van een basisschool uit te voeren aan de hand van het waarderingskader van de inspectie van het onderwijs en dit te presenteren in een gedegen rapportage. In deze cursus staat de wisselwerking tussen theorie en praktijk centraal.

Doel van de cursus
Aan het einde van deze training bent u in staat om:

 • Een volledige kwaliteitsbeoordeling van een school uit te voeren, aan de hand van het waarderingskader van de inspectie van het onderwijs.
 • Een ingevuld zelfevaluatie instrument door de school te beoordelen en de uitkomsten daarvan in te zetten gedurende de audit.
 • Leerkrachten te beoordelen aan de hand van het waarderingskader van de inspectie.
 • Interviews te houden met leerkrachten, intern begeleiders, leerlingen, ouders, directieleden en bestuurder.
 • Een mondelinge terugkoppeling te geven van uw bevindingen aan het team en de leiding.
 • Een rapportage op te stellen.

Cursusinhoud
In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De nieuwe toezicht en toetsing in de praktijk; het waarderingskader 2017
 • De kwaliteitscyclus
 • Zelfevaluatie en zelfevaluatie-instrument
 • Een interne audit en het nut en doel ervan
 • Hoe een interne audit te organiseren?
 • Hoe een interne audit uit te voeren?
 • Beoordeling, aan de hand van het inspectiekader, van een aantal kwaliteitsaspecten:
 • Uitvoering van een audit bij één van de eigen scholen onder begeleiding van een ervaren auditor.
 • Hoe te handelen bij geconstateerde afwijkingen/tekortkomingen?
 • Hoe de bevindingen te presenteren aan het team?
 • Waar moet een auditrapportage aanvoldoen?

Programma
Bijeenkomst 1: theoretisch kader en reflectie op de eigen zelfevaluatie- en visitatiesystematiek
Bijeenkomst 2: voorbereiding op de uitvoering van een audit
Praktijkdag: uitvoering van een audit (met coaching on te job)
Bijeenkomst 3: nabespreking/reflectie op de praktijkdag

Wat u verder nog moet weten…
De training leidt tot meer scherpte in de informatieverzameling tijdens de audits en schoolbezoeken die u zelf heeft uitgevoerd; verdieping van kennis over de onderwerpen uit het beoordelingskader, zoals kwaliteitszorg; reflectie op de belangrijkste doelstellingen van de zelfevaluaties voor het bestuur en voor de school.
Certificering: de deelnemers ontvangen na afloop een CED-nascholingscertificaat indien zij alle bijeenkomsten hebben bijgewoond en de praktijkdag daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Er is ook een auditorentraining voor deelnemers uit het speciaal (basis)onderwijs.
De training kan ook incompany gegeven worden of op maat gemaakt.
Inschrijfformulier
Data en locaties schooljaar 2017-2018
S7020A Rotterdam: 10 oktober, 14 november, 2017, 16 januari 2018 + praktijkdag in overleg
S7020B Utrecht: 13 maart, 10 april, 19 juni 2018 + praktijkdag in overleg

Tijd
9.00-12.00 uur (de praktijkdag loopt van 8.00-17.00 uur)

Kosten
€ 1950,-

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 5, maximum is 15

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Hans Piederiet
h.piederiet@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599