sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Denkkracht s(b)o (S1302)

Inzetten van de Denkstimulerende gespreksmethodiek om het denken van leerlingen te stimuleren

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten s(b)o
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
In de DGM-training voor leerkrachten leert u denkgesprekken voeren met kinderen. U sluit daarbij aan op één van de 21 ste eeuwse vaardigheden, te weten denkkracht. Daarbij is veel aandacht voor uw eigen interactievaardigheden.

Cursusinhoud
Tijdens de cursus krijgt u theorie over het voeren van denkgesprekken en er wordt veel geoefend. U wordt zich bewust van de manier waarop u communiceert. Het gaat om vragen als: Welke vragen stel ik eigenlijk? Aan welke kinderen stel ik welke vragen? Prikkelen mijn vragen genoeg tot nadenken? U leert de basisprincipes die nodig zijn om goed met kinderen te spreken. Tenslotte leert u effectief te reageren op antwoorden van kinderen.

Wat u verder nog moet weten…
Naast de training van drie dagdelen zijn er ook huiswerkopdrachten. Het cursuscertificaat wordt alleen verstrekt bij 80% aanwezigheid en voldoende kwaliteit van de huiswerkopdrachten.
Er is ook een training Denkkracht voor leerkrachten bao.

Registerleraar
Deze cursus is met 20 RU opgenomen in registerleraar.nl
Inschrijfformulier
Data en plaatsen schooljaar 2017-2018
8 november, 29 november 2017, 31 januari 2018

Tijd
13.30- 16.30 uur

Plaats
Utrecht

Kosten
€ 495,- per deelnemer (incl. boek: Even denken, denkgesprekken met kinderen)

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 16

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Gusta Schreiner
g.schreiner@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau
registerleraar
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599