sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Taalcoördinator vo (S1106)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten en taalcoördinatoren vo.
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Elke school wil de taalvaardigheid van haar leerlingen stimuleren én ervoor zorgen dat het taalniveau geen belemmering vormt om leerstof bij alle vakken te begrijpen of daar adequaat over te communiceren. Daarvoor is een goed functionerend taalbeleidsplan van wezenlijk belang.
Het opstellen of actualiseren van een taalbeleidsplan, het verbeteren van de didactische vaardigheden van alle docenten, het afnemen van taaltoetsen en het kiezen van (extra) methodes kunnen behoren tot de verantwoordelijkheden van de taalcoördinator. Ook kan de taalcoördinator binnen de school fungeren als taalcoach. Het is essentieel dat iemand binnen de school de kennis en vaardigheden bezit die nodig zijn voor het ontwikkelen, uitvoeren en actueel houden van taalbeleid.

Cursusdoelen
De cursist heeft na afloop van de cursus:

 • kennis en inzicht in factoren die van invloed zijn op goed taal/leesonderwijs op school-, groeps- en leerlingniveau; daarmee kan de taalcoördinator bevorderen dat de leerlingresultaten verbeteren
 • inzicht in het duiden van taaldata die landelijk genormeerde volgtoetsen opleveren om het taalbeleid mede vorm mee te geven
 • kennis van recente ontwikkelingen in het taal/leesonderwijs en taalgericht vakonderwijs
 • kennis van veranderingsprocessen
 • vaardigheden in innovatie- en implementatieprocessen en het begeleiden en coachen van docenten
 • zelf een taalbeleidsplan opgesteld voor de eigen school
Wat u verder nog moet weten…

 • Voorafgaand aan de opleiding wordt met iedere deelnemer een (telefonische) intake gehouden waarbij wordt ingegaan op de eigen schoolsituatie en persoonlijke leerdoelen.
 • De vijf bijeenkomsten hebben een interactief karakter; de eigen inbreng van de deelnemers staat voorop. Afwisselende werkvormen en ruimte voor discussie zorgen voor een coöperatieve sfeer.
 • U krijgt een lijst met verplicht te lezen literatuur die u zelf moet aanschaffen.
 • Het opstellen en invoeren van een taalbeleidsplan kan ook via een begeleidingstraject op school. U kunt hiervoor een offerte vragen.

Registerleraar
Deze cursus is herzien en zal daarom in de zomer van 2018 opnieuw ter validering worden aangeboden aan Registerleraar.
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2018-2019
1 oktober, 5 november, 3 december 2018, 14 januari, 11 februari 2019

Tijd
14.30-17.30

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 1.225,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 7, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding 
Regine Bots
r.bots@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599