sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Aan de slag met woordenschat, vo (S1505)

Welke woorden en met welke didactiek?

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten vo

Waar gaat de cursus over?
Wat moet je precies doen als je iets moet ‘interpreteren’ en wat is ‘marginaal’? Wat betekent ‘afgezien van’? Veel leerlingen hebben ogenschijnlijk weinig problemen met woordenschat. Toch zijn vaak grote aantallen woorden bij leerlingen onbekend of ze kennen ze maar oppervlakkig. Dit levert problemen op bij tekstbegrip, maar ook bij het spreken en schrijven van leerlingen. Iets wat leerlingen niet alleen parten speelt bij het vak Nederlands, maar bij alle vakken. Deze cursus van twee dagdelen is bedoeld voor alle docenten in vo die werk willen maken van het verbeteren van de woordenschat van hun leerlingen.

Cursusinhoud
Welke woorden hebben de leerlingen op de verschillende onderwijsniveaus (vmbo, havo, vwo) nodig? Hoe brengt u in kaart hoe groot de woordenschat van de leerlingen is en hoe blijft u dat volgen? Wat zijn de relevante, actuele theorieën op het gebied van woordenschatdidactiek? Hoe leert u woorden aan? Wat zeggen recente inzichten over de ontwikkeling van het puberbrein over de aanpak van woordenschatonderwijs? En welke plaats kan woordenschatverwerving hebben in het schoolbeleid? Op deze vragen krijgt u in de training antwoord. Na de cursus beschikt u over praktische handreikingen waarmee u op een zinvolle manier kunt werken aan de uitbreiding van woordenschat.

Aantal bijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van drie uur.

Registerleraar
Deze cursus is met 10 RU opgenomen in registerleraar.nl.

Data schooljaar 2018-2019
Deze cursus is dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Kosten
€ 425,- per deelnemer.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Regine Bots
r.bots@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau
registerleraar
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599