sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

TVO: Taalgericht vakonderwijs vo/mbo (S1620)

Teamtraining

Voor wie is de training bedoeld?
Docenten vo

Waar gaat de training over?
Onderwijs in alle vakken en leergebieden wordt steeds taliger. Veel leerlingen hebben daar problemen mee. U kunt deze taalproblemen aanpakken in uw eigen lessen met behulp van de praktische tools die taalgericht vakonderwijs (tvo) te bieden heeft. Taalgericht vakonderwijs is een beproefde wijze van lesgeven die leerlingen vaardig maakt in het uitvoeren van de taaltaken in uw lessen: het lezen en begrijpen van schoolboekteksten, het beantwoorden van vragen, het geven van een presentatie, het maken van verslagen enzovoort.

Inhoud
In de teamtraining Taalgericht vakonderwijs leert u door middel van praktische opdrachten hoe u taalgericht les kunt geven. We reiken voorbeelden aan uit de praktijk en verbinden die met de theoretische basis van tvo. In elke bijeenkomst staat één van de pijlers van taalgericht vakonderwijs centraal. In de periodes tussen de bijeenkomsten past u het geleerde toe in uw eigen lessen. Hiervan doet u verslag in de eerstvolgende bijeenkomst.

Wat u verder nog moet weten...
Vanaf de website van het Platform taalgericht vakonderwijs, waarin de CED-Groep participeert, zijn veel handige producten te downloaden waarmee u vorm en inhoud kunt geven aan taalgericht vakonderwijs.

Aantal bijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van drie uur.

Data schooljaar 2019-2020
Deze cursus is dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Kosten
€ 950,- per deelnemer.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Marijke Bakker
marijke.bakker@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

Dankzij de training taalgericht vakonderwijs beschikt het hele team over gereedschap om taalgericht les te geven.

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599