sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Schrijfvaardigheid en NT2 isk (S1655)

Voor wie is de cursus bedoeld?
NT2-docenten die op een isk lesgeven aan route 3: leerlingen met uitstroomperspectief vmbo-k, mavo, havo/vwo of mbo (niveau 2 t/m 4)

Waar gaat de cursus over?
Op isk-scholen verwerven nieuwkomers de taalvaardigheid die nodig is om op een bij hun talenten passend niveau te kunnen uitstromen. Schrijfvaardigheid is in veel NT2-methodes onderbelicht, terwijl het vervolgonderwijs juist een steeds groter beroep doet op de schrijfvaardigheid van de leerlingen. Hoe bereid je NT2-leerlingen voor op de schrijfvaardigheid die zij in het vervolgonderwijs nodig hebben?

Inhoud

 • wat moet een NT2-leerder minimaal kunnen als het gaat om schrijven?
 • met welke schrijftaken komen leerlingen in het vo/mbo in aanraking?
 • wat is effectieve schrijfdidactiek en wat kan genredidactiek daaraan bijdragen?
 • wat is de relatie van schrijven met lezen en woordenschat?
 • schrijvend informatie verwerken (schrijvend leren)
 • bruikbare werkvormen

Resultaat

 • U bent bekend met verschillende soorten schrijftaken in vo en mbo.
 • U weet welke schrijftaken NT2-leerders minimaal moeten beheersen.
 • U bent bekend met effectieve schrijfdidactiek.
 • U weet wat genredidactiek is en hoe u dit kunt gebruiken.
 • U kunt verschillende werkvormen inzetten in de les.

Wat u verder nog moet weten…
Het beoordelen van schrijfvaardigheid komt in deze cursus niet aan bod.
Deze cursus wordt binnenkort ter validering aangeboden aan Lerarenregister.

Aantal cursusbijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van drie uur.

Data schooljaar 2018-2019
Deze cursus is dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Kosten
€ 375,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Marijke Bakker
marijke.bakker@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599