sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Leren formuleren vo (S1660)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten vo

Waar gaat de cursus over?
Bij het maken van examens en toetsen laten leerlingen veel punten liggen. Bijvoorbeeld omdat ze de vraag niet goed hebben gelezen of omdat ze een onvolledig of onbegrijpelijk antwoord geven. Schrijfvaardigheid gaat hand in hand met lees- en denkvaardigheid. Hoe traint u leerlingen in het lezen van langere (schrijf)opdrachten en toetsvragen? En hoe leert u de leerlingen om vervolgens hun gedachten op papier te zetten, een causale redenering te formuleren of een beargumenteerde mening te geven?

Inhoud
In deze cursus van twee bijeenkomsten maakt u kennis met:

  • nieuwe inzichten over taal in de vakken 
  • procesgerichte didactiek voor het leren formuleren
  • genredidactiek
  • de kracht van peerfeedback 
  • de ontwerpprincipes voor een goede didactische aanpak

U krijgt voorbeelden uit de praktijk. U gaat actief aan de slag met verschillende werkvormen en probeert deze uit in uw eigen lessen.

Aantal cursusbijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van drie uur

Registerleraar
Deze cursus wordt binnenkort ter validering aan registerleraar aangeboden.

Data schooljaar 2018-2019
Deze cursus is dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Kosten
€ 325,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Marijke Bakker
marijke.bakker@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599