sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

KIJK!

KIJK! is een veelgebruikt en prima gewaardeerd kindvolgsysteem voor kinderopvang en groep 1-2 op van de basisschool. Veel kinderopvanginstellingen en scholen werken hier al mee om de ontwikkeling van jonge kinderen te volgen en een beredeneerd aanbod vorm te geven. Het is een praktisch hulpmiddel voor het observeren en registreren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Vanaf 2021 mogen scholen geen gebruik meer maken van de Cito LVS toetsen voor kleuters en KIJK! is een goed alternatief.
Uit onze ervaring blijkt dat scholen alleen optimaal gebruik maken van KIJK! na ondersteuning bij de invoering. De CED-Groep helpt jullie graag!

Wat biedt KIJK!?
Ben je op zoek naar een webbased kindvolgsysteem, waarmee je:
• de ontwikkelingsgroei van de kleuter eerst vergelijkt met zichzelf en daarna met wat je van het kind mag verwachten op een bepaalde leeftijd
• bij je observatie en registratie gebruik kunt maken van een helder geschreven en praktisch handboek
• de groei op alle ontwikkelingslijnen van je kleuters, individueel en als groep, in beeld kunt brengen door middel van automatisch gegenereerde groepsrapporten
• zicht krijgt op de ondersteuningsbehoefte van je kleuters
• de mogelijkheid hebt om gebruik te maken van een op KIJK! gebaseerd ouderrapport
• handvatten krijgt voor het samenstellen van een beredeneerd onderwijsaanbod (eventueel met behulp van de aanvullende digitale applicatie Beredeneerd Aanbod)
• weloverwogen een gezamenlijk besluit neemt over doorstroming naar groep 3?
Dan is KIJK! wellicht iets voor jou.

Ons aanbod
Onze gecertificeerde trainers verzorgen onderstaand breed aanbod voor professionalisering bij het kindvolgsysteem KIJK!
• Voorlichtingsbijeenkomst
• Implementatietraining en -ondersteuning
• Opfriscursus
• Nascholingscursus
• Module Beredeneerd Aanbod
• Verdiepingstrajecten
Hiermee kun je ook met meerdere locaties tegelijk binnen je organisatie of schoolbestuur aan de slag.

Meer informatie
Wil je meer weten over KIJK! en de mogelijkheden voor maatwerk, aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met Monique Jeurissen, m.jeurissen@cedgroep.nl.

 

 

Direct contact

Monique Jeurissen  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599