sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Krachtig organiseren

Aan de slag met lef in opvang & onderwijs

Veranderende organisatievormen zijn aan de orde van de dag, samenwerkingen met andere partners (samenwerkingsverbanden, integrale kindcentra, koppeling tussen onderwijs en zorg), werken in units of leerpleinen, meer gepersonaliseerd leren en kinderen voorbereiden op de toekomst.

Loopt u als school(team) tegen vraagstukken aan als:
• Wij gaan samenwerken en willen ons onderwijs of aanbod opnieuw vormgeven
• Wij willen onze kinderen voorbereiden op de toekomst en nemen ons onderwijs onder de loep
• Vanuit onze (nieuwe/herziene) visie en idealen willen we ons onderwijs/opvang aanpassen
• Ons leerlingaantal en dus onze formatie loopt terug en we willen onze leerlingen optimaal blijven bedienen. Hoe pakken we dit aan?
• Wij willen meer maatwerk bieden qua leren aan onze leerlingen. Hoe kunnen we ons onderwijs beter afstemmen op de behoeften van leerlingen?
• Onze doelgroep verandert door passend onderwijs. Hoe kunnen wij ons onderwijs hierop aanpassen?
• Bieden we voldoende kwaliteit en resultaat?

De CED-Groep ontwikkelt samen met onderwijs en opvang diverse diensten en producten die passen bij deze grotere onderwijsvragen van deze tijd. Graag zetten wij hiervoor onze expertise in, bijvoorbeeld op het gebied van het jonge kind.
Wij kunnen u als basisschool en opvangorganisatie helpen uw eigen keuzes op dit vlak te maken door het stellen van de juiste vragen. Wij begeleiden bij de start van dit alles; het ontwikkelen van een visie op goede opvang en onderwijs van hoge kwaliteit en bij wat dat vraagt van alle deelnemers. 

Heeft u interesse of vragen hierover?
Simon van der Meer, s.vandermeer@cedgroep.nl

Direct contact

Simon van der Meer  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599