sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Actuele onderzoeksprojecten

Wij voeren op dit moment de volgende onderzoeksprojecten uit:

 
 • Pi7 Groepsdynamica

  Tot en met december 2017 werkt de CED-Groep samen met verschillende instituten binnen Pi7 aan een longitudinaal onderzoek naar Groepsdynamica in het ...

  Lees meer

 • Leren reflecteren op burgerschapservaringen

  In opdracht van Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) Dit project levert kennis en praktische handvatten op voor leerkrachten in groep 7 ...

  Lees meer

 • Effectief leesstrategieonderwijs voor en door docenten Nederlands

  Effectief leesstrategie‐onderwijs voor en door docenten Nederlands In opdracht van Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) Voor het vwo is ...

  Lees meer

 • Langetermijnevaluatie passend onderwijs

  In opdracht van Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) Een multidisciplinair onderzoeksteam onder leiding van drs. Guuske Ledoux (Kohnstamm ...

  Lees meer

 • Beter schrijven in het basisonderwijs

  Opdrachtgever: NWO-PROO In het kader van een research & development opdracht van NWO-PROO voeren wij onderzoek uit naar het effect van een method ...

  Lees meer

 • Text that teach and readers that learn

  The role of text characteristics and children’s reading skills in comprehending and learning from informational texts.   Opdrachtgever: ...

  Lees meer

 • VVE monitor

  Opdrachtgever: diverse gemeentes De CED-Groep heeft ruime ervaring met het uitvoeren van VVE-monitors voor gemeentes. In een VVE-monitorrapport kr ...

  Lees meer

 • De CED Groep en de innovaties in het MBO

  Het Middelbaar Beroepsonderwijs staat terecht in het centrum van de nationale belangstelling. Dit onderwijs wordt gezien als de aandrijfas van onze e ...

  Lees meer

 • Meer doen met toetsresultaten

  In deze tijd van datagestuurd en opbrengstgericht werken wordt er van de scholen gevraagd nog meer te doen met hun toetsresultaten. De Toetsservice v ...

  Lees meer

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599