sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Publicaties

De CED-Groep voert onderzoeksopdrachten uit voor diverse opdrachtgevers. Hieronder vindt u enkele voorbeelden en samenvattingen van onderzoeksrapporten. Wilt u meer weten over een van deze onderzoeken? Neem dan contact op met José van der Hoeven, j.vanderhoeven@cedgroep.nl.

Vragenlijst Denkprocessen (2014)
H. van der Stege, G. Schreiner, N. van de Kreeke-Alfrink, M. Boonstra
De Vragenlijst Denkprocessen is een instrument waarmee het taaldenken van jonge kinderen (4;0 – 7;0 jaar) in kaart gebracht kan worden. De VLDP wordt regelmatig gebruikt door logopedisten om inzicht te krijgen in het taaldenken van kinderen.De VLDP was tot voor kort niet genormeerd en gevalideerd. Recentelijk zijn normen vastgesteld voor vier-, vijf- en zesjarigen. 
De CED-Groep voerde hiervoor het normerings- en validatieonderzoek uit.
Bekijk een deel van de vragenlijst

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? (2014)
Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum.
dr. F. Joosten, drs. L. Ligtendag, drs. C. van der Linden, drs. E. Olijkan, dr. L. van den Bulk, m.m.v. dr. M. Algera, drs. E. Codina, E. van den Berg e.a.

Leerwinst en toegevoegde waarde in het primair onderwijs (2014)
Frans J.G. Janssens, Lyset Rekers-Mombarg, Ellen Lacor

De casuïstiek van het Ontwikkelingsperspectief - een casestudie (2013)
Uitgevoerd door de CED-Groep in opdracht van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs
Drs. C. van der Linden, dr. H. van der Stege & dr. L. van den Bulk

BeO-groepen (Behandel- en Onderwijsgroepen ), een nieuw behandel-onderwijs aanbod (2013)
dr. Heleen van der Stege, drs. Corien van der Linden, drs. Els Rietveld (CEDGroep); errit van Engelen, Resi Janmaat, Philip van Dijk (Stek Jeugdzorg); Jaimy van den Broeke, drs. Marinda van de Ketterij, Patricia Bijloo (De Piloot)

Effectieve interventies voor bestrijding onderwijsachterstanden
Wat werkt volgens de internationale literatuur en hoe is dit het best te onderzoeken (2013) 
Marco Algera, Heleen van der Stege (CED-Groep), m.m.v. Marcel Spijkerman (SEOR) Kees Zandvliet (SEOR). Rotterdam: CED-Groep 

De werkzaamheid van Actieplan, Bestuursakkoord en Prestatiebox binnen het primair onderwijs. Onderzoeksverslag 2012, nulmeting 
dr. Marco Algera, dr. Lenie van der Bulk. M.m.v. drs. Ellen Lacor, drs. Corien van der Linden e.a. (CED-Groep), drs. Guuske Ledoux, dr. Marjan Gaudé. M.m.v. dr. Jaap Roeleveld e.a. (Kohnstamm Instituut) (2012). Rotterdam: CED-Groep 

Kwaliteit en effect van vier Rotterdamse vakantiescholen (2014) 
Hogeschool Rotterdam, Risbo-Erasmus Universiteit Rotterdam, CED-Groep, Rotterdam 

Doen, Praten & Bewegen (april 2013)
Froukje Joosten (CED-Groep, Rotterdam) 

De lerende organisatie in de kinderopvang: werken aan verankering en borging (2013)
Vervolg op het interactief praktijkonderzoek naar de BKK-projecten ‘lerende organisatie’
IJsbrand Jepma (Sardes), Marije Boonstra (CED-Groep), m.m.v. Olga Abell (Sardes)

De kinderopvang op weg naar een lerende organisatie (januari 2013) 
Dr. Marije Boonstra (CED-Groep, Rotterdam), dr. IJsbrand Jepma (Sardes, Utrecht), Drs. Olga Abell (Sardes Utrecht) 

Onderwijsmonitor Gorinchem, 2011-2012 (2012) 
Corien van der Linden, Saskia Rietdijk, Ellen Lacor, Rotterdam: CED-Groep

De Rotterdamse Toetssteen
Elk jaar verschijnt een ‘Rotterdamse Toetssteen’. De Toetssteen geeft inzicht in de cognitieve prestaties en vorderingen op taal- en rekengebied van de basisschoolleerlingen in Rotterdam. Met dit rapport is het mogelijk een bijdrage te leveren aan het onderwijsbeleid op stedelijk niveau. De Toetsservice als geheel wordt voor Rotterdamse scholen voor een deel gefinancierd door de gemeente Rotterdam. Neem voor meer informatie contact op met Ellen Lacor: e.lacor@cedgroep.nl.

 
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599