sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Onze medewerkers

Bij Onderzoek en Innovatie ontmoet u onderwijskundigen, psychologen, pedagogen en taalkundigen met veel kennis van de theorie én van de praktijk. Onze deskundigen houden hun kennis op peil door professionalisering en netwerken en hebben zich daardoor gespecialiseerd op tal van terreinen.  U kunt hierbij denken aan kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, integrale kindcentra, passend onderwijs, speciaal onderwijs, burgerschap  opbrengstgericht werken en monitoring. Het werk wordt uitgevoerd vanuit projectteams, waarin de teamleden elkaar vanuit hun verschillende expertises aanvullen en versterken.

Naar onze medewerkers

 
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599