sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

06-09-2017
Onderwijspraktijk ziet duidelijk belang in van motiverend leesonderwijs

Onderwijsprofessionals uit het primair, speciaal en voortgezet onderwijs hebben gehoor gegeven aan de oproep zich in te schrijven voor de conferentie: ‘Motiverend leesonderwijs, Onderwijs praktijk en wetenschap in wisselwerking’. Hieruit mag worden geconcludeerd dat er veel waarde wordt gehecht aan, hoe leesmotivatie te stimuleren in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Leesvaardigheid versus leesmotivatie
Uit internationaal onderzoek weten we dat Nederlandse leerlingen bovengemiddeld presteren op leesvaardigheid, maar minder goed scoren op leesmotivatie. Op veler verzoek staat daarom het thema ‘Motiverend leesonderwijs’ centraal op de conferentie van het Kenniscentrum Begrijpend Lezen. Roel van Steensel, bijzonder hoogleraar Leesgedrag Vrije Universiteit Amsterdam, opent de conferentie met een interessante en inspirerende presentatie over leesmotivatie, leesweerstand en leesbevordering. Kees Broekhof, Sardes, geeft inzichten op het gebied van vrijetijdlezen als stimulans voor begrijpend lezen. Kortom; het belooft een zeer inspirerende en leerzame middag te worden waarbij men niet alleen hoeft te luisteren, maar ook actief kan deelnemen aan workshops.

Datum en locatie
De conferentie vindt plaats op 4 oktober bij Cursus-en vergadercentrum Domstad, Koningbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.

Programma en inschrijven
Meer informatie over het programma en het inschrijfformulier vindt u op deze pagina.

Meer informatie
Neem voor inhoudelijke inlichtingen contact op met Ernst Keijsers, e.keijsers@cedgroep.nl of Yvet van Noordt, y.vannoordt@cedgroep.nl
Voor informatie over de organisatie, bel of mail naar het Cursus- en conferentiebureau van de CED-groep, 010- 407 16 12, conferenties@cedgroep.nl

 

  

Direct contact

Conferenties  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599