sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

05-01-2017
Taal- en interactietrainingen kinderopvang nu met subsidie

De overheid stelt geld beschikbaar voor het verbeteren van de taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en gastouders via trainingen. Voor de trainingen TINK en Oog voor interactie is een subsidie beschikbaar voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven (incl. bso) en gastouders. Vraag vóór 28 april 2017 uw subsidie aan via de website van het agentschap SZW.

TINK
Als iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker! In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. Tijdens de training krijg je feedback op hoe je deze interactievaardigheden inzet en leer je hoe je die vaardigheden kunt verbeteren. 

Deelnemers over de training TINK

'In de bijeenkomsten is veel afwisseling en het blijft dicht bij onze praktijk.’
'Fijn om als team stappen te zetten in beleid en uitvoering door elkaar feedback te geven op filmfragmenten.'
www.cedgroep.nl/tink 

Oog voor interactie 
Hoe kan ik bijdragen aan meer taalrijke leerkansen voor de kinderen in mijn groep? En wat zijn mijn sterke en zwakke kanten in de communicatie met kinderen en ouders? Dat soort vragen staan centraal in Oog voor interactie.

Deelnemers over de training Oog voor interactie

‘Ik ervaar de training als heel positief. De bijeenkomsten bieden leuke en interessante opdrachten die goed aansluiten bij de praktijk.’
‘Leuk en leerzaam, ik begrijp nu pas echt waarom die interactievaardigheden zo belangrijk zijn, ik begrijp het én ik doe het!’
www.cedgroep.nl/oogvoorinteractie

Heeft u interesse in TINK of Oog voor interactie?
Neem dan contact op met Marla van Berge Henegouwen, m.vanbergehenegouwen@cedgroep.nl

 

Direct contact

Marla van Berge Henegouwen  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599