sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

24-05-2017
Wie doet mee met ons project om de robot effectief in te zetten?

Het is al een heel normaal beeld in het bedrijfsleven: werken met robots. Ook in het onderwijs zijn er steeds meer initiatieven om robots in te zetten. Uiteraard kan een robot nooit een leerkracht vervangen. Maar in hoeverre kan een robot een leerkracht helpen zijn/haar onderwijs effectiever in te richten en het leren van leerlingen te bevorderen.  Dat gaan we onderzoeken in dit project ‘Nou Nao’.

 

Aanvraag bij citylab010
Om het project ‘Nou Nao’  te kunnen starten zijn wij als de CED-Groep de samenwerking aangegaan met Interactive Robotics. Samen met hen  dienen we een aanvraag in bij Citylab010 (gemeente Rotterdam). Dat project kan uiteraard alleen maar slagen wanneer scholen samen met ons aan de slag gaan. Doet u met ons mee?

Robot Nao in bruikleen
In ons project krijgt de school een robot in bruikleen: een robot die op een mens lijkt. We gaan werken met ‘Nao’ een humanoïde robot. 

Experimenteren met kant en klare kleuteractiviteiten voor PO en SO
We gaan aan de slag met activiteiten die al helemaal voor u uitgewerkt zijn. Deze activiteiten komen uit het kleuterprogramma Sil op School. De activiteiten kiezen we zo, dat ze makkelijk in te voegen zijn wanneer u een ander kleuterprogramma gebruikt. De activiteiten zijn bedoeld om te experimenteren met de robot: wat werkt wel en wat werkt niet inde klas? Hoe helpt Nao de leerlingen beter te leren? We denken onder andere aan de volgende activiteiten:
• De robot in groep 1 en 2 voor  taal b.v. woordenschat
• De robot in groep 1 en 2 in de verschillende ‘hoeken’

Wetenschap en techniek en vaardigheden 21ste eeuw
Nao kan ook veel betekenen voor wetenschap en techniek. 2020 is er eerder dan je denkt! Wat zou het mooi zijn als de leerlingen van groep 7 en 8 de Robot leren programmeren voor de leerlingen in groep 1 en 2.  Ze denken samen met u over wat ze moeten maken en ze kijken ook hoe het in het echt werkt bij groep 1 en 2!  Naast programmeren komen hierbij allerlei 21ste eeuwse vaardigheden aan bod. Denk aan denkkracht, perspectief nemen, zelfregulering en samenwerken.

Wat brengt het u nu
- robot Nao in bruikleen
- uitgewerkte activiteiten om met de robot te doen
- meer handen in de klas

Welke moeite kost het u
- drie keer met ons meedenken
- extra lesvoorbereiding bij de activiteiten met de robot
- iemand van het project mee laten kijken in de klas

Meedoen?
Voor meer informatie of om gewoon gelijk te zeggen dat u zin heeft om mee te doen, mail L.Ligtendag@cedgroep.nl of E.Sweeris@cedgroep.nl . Als wij minimaal één school hebben die mee wil doen, dan dienen we de aanvraag bij Citylab010 in. We zouden het echt geweldig vinden als er drie scholen zijn die met ons mee gaan doen. Wilt u niet meedoen maar vindt u het wel interessant? Mail ons om door te geven dat u op de hoogte wilt worden gehouden.

Projectaanvraag Nou Nao!
Lisette Ligtendag CED-Groep, L.Ligtendag@cedgroep.nl
Joachim de Greeff en Koen Hindriks van interactive-robotics.com
Koen Hindriks, koen@interactive-robotics.com
Joachim de Greeff , joachim@interactive-robotics.com  

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599