sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

16-05-2018
Betrokken bij laaggeletterdheid? Doe mee aan de Tel mee met Taal enquête!

In dit onderzoeksproject, gefinancierd door de overheid (ministeries OCW, VWS en SZW), gaan we na hoe vrijwilligers en betaalde beroepskrachten aankijken tegen de taken die ze uitvoeren, hoe de taken verdeeld zijn en hoe men de samenwerking ervaart. Ook wordt nagegaan of men zich toegerust voelt voor zijn of haar taak en wat op dit gebied nodig is.

Door het delen van uw ervaringen kunnen aanbevelingen worden gedaan voor mogelijke verbeteringen. Uw mening wordt zeer op prijs gesteld. De vragenlijst kan anoniem ingevuld worden. Met uw gegevens zal vertrouwelijk worden omgegaan. Het invullen kost ongeveer 15-20 minuten. De Tel mee met Taal enquête is voor vrijwilligers, coördinatoren en taaldocenten. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Vul het onderzoek online in!

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de CED-Groep (dr. Heleen van der Stege en drs. Saskia Rietdijk) en Rotterdam School of Management (prof. dr. Lucas Meijs en Philine van Overbeeke MSc), in opdracht van het NRO in het kader van de onderzoeksagenda Tel mee met Taal 2016-2019. Dit onderzoek vindt plaats binnen het actieprogramma Tel mee met Taal van de ministeries OCW, VWS en SZW.

Contactpersoon
Dr. Heleen van der Stege, senior onderzoeker, CED-Groep, h.vanderstege@cedgroep.nl

  

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599