sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

19-09-2018
Jos van Kessel: 'Tijd voor optimisme!'

Jos van Kessel, bestuurder van de CED-Groep, reageert op de plannen van het kabinet.

'Natuurlijk wordt er een slag om de arm gehouden - we leven immers in turbulente tijden - maar het is toch ontegenzeggelijk dat er een positief perspectief in de plannen van het kabinet Rutte-III wordt geschetst. Er is veel aandacht voor het onderwijs. Het kabinet investeert met name fors in voor- en vroegschoolse educatie om ervoor te zorgen dat jonge kinderen met het risico op een achterstand meer aandacht krijgen. Een goede zaak. Daarnaast gaan volgens verwachting de salarissen in het primair onderwijs omhoog en is er geld vrijgemaakt om de werkdruk te verlagen en om het collegegeld in de eerste twee jaar van de lerarenopleiding te halveren. Dit zijn prima initiatieven. Zuur is de tegenvaller voor de hogescholen en universiteiten.

Wat mij optimistisch stemt, is de volgende zinsnede in de troonrede: 'Het lerarentekort vraagt ook de komende jaren om actie en samenwerking van alle partijen in het onderwijs.'. Ik weet overigens niet waar het woordje 'ook' op gebaseerd is. Immers, het ontbrak de afgelopen jaren juist aan integrale samenwerking tussen alle partijen in het onderwijs. Echter, vanuit het optimistische elan dat uit de plannen van het kabinet Rutte-III spreekt, ontleen ik het positieve gevoel dat er nu wél initiatieven komen die tot daadwerkelijke samenwerking tussen alle partijen in het onderwijs zullen leiden. Laten we daarom vanuit dit optimisme bruggen slaan tussen alle spelers in het onderwijsveld en tot meer duurzame oplossingen komen. Tijd voor optimisme dus.'

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599