sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

12-02-2018
Week van de Lentekriebels, doet uw school al mee?

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs en is van 19 t/m 23 maart 2018. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen.

Thema: Anders?!

Elk jaar staat een ander thema centraal. Dit jaar is het thema Anders?! Dit is een breed thema en kan gaan over seksuele diversiteit, gender, religie en cultuur. Maar ook over ziekte, beperking en ontwikkelingsstoornissen. Hoe kunt u seksuele vorming geven aan leerlingen met een beperking?

Waarom meedoen?
Weerbaarheid, relaties en seksualiteit zijn belangrijke thema's die al vanaf groep 1 van de basisschool thuishoren in het onderwijs. Door al op jonge leeftijd te starten raken leerlingen ook vertrouwd met de thema’s. Leerlingen ontdekken al vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, ontwikkelen hun seksuele identiteit en ontdekken verschillen tussen jongens en meisjes. Ze gaan relaties en vriendschappen aan, worden verliefd, komen in de puberteit en doen eerste ervaringen op met seksualiteit. Seksualiteit is, zeker in de onderbouw, nog geen onderwerp waar schaamte omheen hangt. Het is wel een onderwerp waar leerlingen vragen over (kunnen) hebben.

Digitale lesmethode Kriebels in je buik PO
Tijdens de Week van de Lentekriebels kunnen scholen gebruik maken van de digitale lesmethode Kriebels in je buik voor het reguliere basisonderwijs.  Deze methode is ontwikkeld door Rutgers. Kriebels in je buik is een lesmethode voor groep 1 tot en met 8 over lichaam en zelfbeeld, voortplanting, relaties en seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. De lessen sluiten aan bij de leefwereld en ontwikkelingsfasen van kinderen, zijn heel afwisselend met leuke interactieve werkvormen op het digibord en bieden ruimte voor gesprek. Je kunt de lessen aanpassen aan de wensen van je school of groep.

Digitale lesmethode Kriebels in je buik SO
Hiernaast kunt u gebruik maken van de nieuwe lesmethode Kriebels in je buik voor het speciaal onderwijs. Deze methode is ook ontwikkeld door Rutgers. Hij sluit aan bij de leerlijn seksuele vorming voor het so zml, ontwikkeld door CED-Groep en Rutgers. De doelen uit de leerlijn zijn vertaald naar specifieke werkvormen geschikt voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

Meer weten?
• Voor het basisonderwijs vindt u informatie over:
o Seksuele vorming op www.seksuelevorming.nl/po
o De Week van de Lentekriebels op:  www.seksuelevorming.nl/weekvandelentekriebels
o Kriebels in je buik op www.kriebelsinjebuik.nl.

• Voor het speciaal basisonderwijs vindt u informatie over
o Seksuele vorming op www.seksuelevorming.nl/so
o Cursus Cursus Seksuele vorming in het (v)so
o Kriebels in je Buik SO en de Week van de Lentekriebels op www.seksuelevorming.nl/weekvandelentekriebelsso

  

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599