sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

27-02-2018
Wat werkt bij gedragsproblemen? Systematisch werken aan gedrag helpt!

Door passend onderwijs is er een toename van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het po. En ook cultuurdiversiteit werkt werkdrukverhogend. Systematisch en schoolbreed aanleren van schoolgedrag heeft positief effect op het verminderen van gedragsproblemen.

Met de training ‘Werken aan gedrag’ wordt er binnen school systematisch aan gedrag gewerkt, waarbij min of meer vaststaande arrangementen het uitgangspunt zijn. In de training gaan een leerkracht en een team aan de slag met leerlinggedrag. Het geleerde uit de training kunt u eenvoudig toepassen. Leerkrachten zien binnen vijf weken grote verschillen. De manier is toepasbaar voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs en verwerkt in gestandaardiseerde plannen.

Interesse in de training? Neem contact op met Hanke Geurts, h.geurts@cedgroep.nl, tel.nr: 06 38242635.

Lees meer in de flyer (pdf)

  

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599