sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Lid Raad van Toezicht

De Stichting CED-Groep is een landelijk expertisecentrum voor de ondersteuning en innovatie van het onderwijs, van voorschoolse opvang tot en met mbo. De ruim 200 medewerkers van de CED-Groep hebben een grote passie voor kansen voor leerlingen, maar zijn ook resultaatgericht: ze zijn pas tevreden als hun inspanningen daadwerkelijk betekenis hebben voor de verbetering van het onderwijs.

De CED-Groep heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld van een gesubsidieerde organisatie naar een marktgericht bedrijf dat not-for-profit werkt aan gezonde continuïteit en inzet op innovatie en groeikansen. Goede relaties in een breed netwerk van onderwijs en kinderopvang zijn daarbij van groot belang. De CED-Groep wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die bestaat uit twee bestuurders. Zij geven leiding aan het managementteam en de staf.

De Raad van Toezicht houdt op onafhankelijke basis integraal toezicht op alle aspecten van de organisatie. Daarnaast is de Raad van Toezicht gesprekspartner voor de bestuurders op het terrein van het strategische beleid. Leden van de Raad van Toezicht nemen zonder last en ruggenspraak deel aan de raad en vertegenwoordigen geen achterbannen. De Raad van Toezicht vergadert regulier 6 à 7 keer per jaar. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit 5 personen. Nu één van de leden vanwege het verstrijken van de zittingstermijn de Raad zal verlaten, wordt gezocht naar een lid Raad van Toezicht

Wij zijn zeer geïnteresseerd in kandidaten die een brede kennis van onderwijs(bestuur) weten te combineren met commerciële expertise. Ook juridische kennis is welkom. Van belang is dat de kandidaat de ontwikkelingen ten aanzien van haar/zijn kennisgebied weet te vertalen naar de educatieve dienstverlening en naar de CED-Groep in het bijzonder.

Een lid van de Raad van Toezicht:
- beschikt over een helikopterview, analytisch vermogen, academisch denkniveau en kan hoofd- van bijzaken onderscheiden;
- functioneert op hoofdlijnen als een klankbord voor het Raad van Bestuur voor diverse (deel)terreinen van beleid;
- heeft kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- heeft inzicht in strategische afwegingsprocessen;
- werkt in teamverband vanuit een positief-kritische houding;
- heeft een algemene interesse voor de samenleving en het onderwijs;
- heeft affiniteit met de doelstelling van de CED-Groep.

Kennis, ervaring, externe contacten en gevoel voor wat gaande is, verouderen snel. Het is gewenst dat de leden van de Raad van Toezicht in het werkveld actief zijn.
De Raad van Toezicht van de CED-Groep bestaat op dit moment uit mannen. Om deze reden gaat – bij gelijke geschiktheid – de voorkeur uit naar een vrouw.
De CED-Groep werkt not-for-profit. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een gematigd honorarium voor hun lidmaatschap.

Belangstelling?
Voor verdere informatie kunnen kandidaten contact opnemen met:
Claus Verbrugge, voorzitter Raad van Toezicht, telefoon 06 2474 5151
Margéke Hoogenkamp, directeur-bestuurder, telefoon 06 5174 6348
Jos van Kessel, directeur-bestuurder, telefoon 06 2001 0283.

Graag uw reactie voor 15 maart 2018 sturen aan Margéke Hoogenkamp, m.hoogenkamp@cedgroep.nl

 

 

Direct contact

Margéke Hoogenkamp  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599