sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

CED-Groep in de media

Experts van de CED-Groep publiceren regelmatig over onderwijs in onderwijsvakliteratuur of worden om advies gevraagd in de landelijke media. Een aantal recente artikelen kunt op deze pagina lezen en/of downloaden. Ze zijn op datum en onderwerp geselecteerd.

 
 • Artikelen november 2019

  Van twaalf tot achttien, september 2019 Soms loopt het niet in een klas of laat de sfeer te wensen over, Een frisse blik van buiten kan dan helpen. H ...

  Lees meer

 • Artikelen september 2019

  Van twaalf tot achttien, september 2019 Soms loopt het niet in een klas of laat de sfeer te wensen over, Een frisse blik van buiten kan dan helpen. H ...

  Lees meer

 • Artikelen juli 2019

  KindVak Magazine, juli 2019 Zij-instromers in de kinderopvang zijn zo gedreven dat ze tijdens een training of cursus bij de CED-Groep net grote spon ...

  Lees meer

 • Artikelen juni 2019

  Van Twaalf Tot Achttien, juni 2019 Met het hele team werken aan de onderwijsontwikkeling op je school is een ambitie die vele scholen voor voort ...

  Lees meer

 • Artikelen mei 2019

  LBBO Beter Begeleiden, nr.3, mei 2019 De afgelopen jaren is in het kader van De Vreedzame School (een compleet programma voor basisscholen voor  ...

  Lees meer

 • Artikelen maart 2019

  AVS, maart 2019 Basisschool De Marke (Apeldoorn) moet doelgerichter en meer beredeneerd werken, vindt ook de inspectie. Schoolleider Inge Voncken e ...

  Lees meer

 • Artikelen januari 2019

  Kiddo 1, 2019, p. 9 (auteur Mandy Pijl)   Kiddo gaat de werkvloer op en drinkt een kop koffie met onderwijsadviseur en trainer Mehrna ...

  Lees meer

 • Artikelen december 2018

  Pedagogiek in Praktijk (2018), nr. 106, p. 40-44 Op een harmonische wijze samenleven in een pluriforme maatschappij is niet vanzelfsprekend, zo ...

  Lees meer

 • Artikelen november 2018

  PO Management, nr. 11, november 2018  Teach Like a Champion is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderwijs. De CED-Groep bewerkte ...

  Lees meer

 • Artikelen oktober 2018

  Onderwijsspecial Kader Primair 2018/2019, nr. 3 Het instrument Sociale Competentie Observatie Lijst doet al jarenlang trouw dienst. Maar vernieuwt ...

  Lees meer

 • Artikelen mei 2018

  Tandfonline 'Early Years, an International Research Journal: Collaborative research between academics and practitioners to enhance play engagement i ...

  Lees meer

 • Artikelen april 2018

  PO Management nr. 10, april 2018 Privacyregels gaan strenger worden. Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing ...

  Lees meer

 • Artikelen maart 2018

  Les, jaargang 36 (2018), nr. 205 (maart), pagina 12-14 Het boek Teach Like a Champion 2.0 van de Amerikaanse auteur Doug Lemov bevat technieken die d ...

  Lees meer

 • Artikelen februari 2018

  De Stem van Dordt, 6 februari 2018 Groep 7 van SBO Het Kompas in Dordrecht kreeg schrijver Tjerk Noordraven op bezoek omdat de school is ingegaan op ...

  Lees meer

 • Artikelen december 2017

  Van twaalf tot achttien, december 2017 In het Soft skills lab in Utrecht komen docenten van scholen, vallend onder het NUOVO-bestuur, samen om het co ...

  Lees meer

 • Artikelen oktober 2017

  Van twaalf tot achttien, jrg. 27 (2017), nr. 8 (oktober), p. 40-41 Wat maakt een toets tot een goed meetinstrument? Wanneer neem je een toets af en w ...

  Lees meer

 • Artikelen september 2017

  wij-leren.nl School is allang niet meer de enige plek waar geleerd wordt. Leerlingen gebruiken dagelijks internet als zij iets willen weten of leren ...

  Lees meer

 • Artikelen augustus 2017

  RTL Nieuws, 1 augustus 2017 Voor kinderen die niet goed meekomen op school, is genoeg aandacht. Maar dat geldt niet voor kinderen die zich met gemak ...

  Lees meer

 • Artikelen juni 2017

  Kind en Adolescent Praktijk In het onderwijs worden ze weleens moe van al dat onderzoek. Toch is het belangrijk dat theorie en praktijk elkaar ook i ...

  Lees meer

 • Artikelen mei 2017

  Tijdschrift voor remedial teaching 2017 I 02 Nieuwkomers van 12 tot 18 jaar worden opgevangen in een Internationale Schakel Klas (ISK). Daar verblij ...

  Lees meer

 • Artikelen april 2017

  PO Management, april 2017 De Betere Basisschool is een handzaam boek waarin op heldere en beknopte wijze een integrale aanpak wordt beschreven om de ...

  Lees meer

 • Artikelen maart 2017

  Volgens Bartjens, nr. 4, maart 2017 In dit artikel wordt gepleit voor een vaste aanpak van contextopgaven met als doel dat leerlingen weten hoe ze k ...

  Lees meer

 • Artikelen januari 2017

  Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw – Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs Tijdens ‘Supersterke Rekenaars’, een sp ...

  Lees meer

 • Artikelen november 2016

  PO Management, November 2016 Onderwijs moet leerlingen voorbereiden op een toekomst in een steeds sneller veranderende maatschappij. Over hoe dat ond ...

  Lees meer

 • Artikelen oktober 2016

  NJi, 31 oktober 2016 Het preventieprogramma Taakspel voor leerlingen van groep 3 tot 8 van het basisonderwijs is erkend als effectief volgens goede ...

  Lees meer

 • Artikelen september 2016

  Kiddo, nr. 5, 2016 Pedagogisch medewerkers, gastouders en ouders hebben hetzelfde doel als het gaat om de ontwikkeling van kinderen: zorgen dat kind ...

  Lees meer

 • Artikelen juni 2016

  ROM In Hoogvliet en Pernis wordt professionalisering bovenschools aangepakt. Voor wat betreft leerlinggedrag is gekozen voor Breinsleutels. Elke scho ...

  Lees meer

 • Artikelen mei 2016

  Digischool, groep 5 & 6 Op de site van digischool wordt aandacht besteed aan het uitbreiden van woordenschat en begrijpend lezen met Nieuwsbegrip ...

  Lees meer

 • Artikelen april/mei 2016

  AD, 6 mei 2016 Groep-8-leerlingen die een steen gooien door een ruit van een asielzoekerscentrum, of een kind uit groep 3 dat opmerkt: 'Wat maakt dat ...

  Lees meer

 • Artikelen maart 2016

  AD, 15 maart 2016 Drie Japanse onderwijswetenschappers wilden wel eens weten hoe Utrechtse scholen hun leerlingen inzetten om conflicten op te lossen ...

  Lees meer

 • Artikelen januari 2016

  Van twaalf tot achttien, januari 2016 Teksten in de lesmethode die lastig te doorgronden zijn, omdat leerlingen veel woorden niet kennen. Toetsvragen ...

  Lees meer

 • Artikelen november 2015

  COS jaargang 33 nummer 04-2015 Voor iedereen biedt de digitale wereld een grote hoeveelheid aan nieuwe mogelijkheden. Ook voor leerlingen met specif ...

  Lees meer

 • Artikelen oktober 2015

  Management Kinderopvang, oktober 2015 Bij Spelenderwijs Utrecht heeft iedereen een stem en een inbreng. Niet alleen de kinderen die een van de peute ...

  Lees meer

 • Artikelen september 2015

  Nieuwsbrief ZONmw over Taakspel, september 2015 ZonMw heeft verschillende onderzoeken naar Taakspel gefinancierd. Op basis van de resultaten die uit ...

  Lees meer

 • Artikelen juni 2015

  Didactief, juni 2015, pagina 39 Hoe geven scholen vorm aan passend onderwijs en in hoeverre komen beleidsverwachtingen uit? Die vragen staan centraa ...

  Lees meer

 • Artikelen mei 2015

  Van Twaalf tot achttien, mei 2015 PO en VO werken samen aan een goede overdracht en plaatsing wanneer een kind van de basisschool naar het middelbaa ...

  Lees meer

 • Artikelen maart 2015

  Artikel 'E-begeleiding voor leerkrachten' Kunnen onderwijsadviseurs leerkrachten niet net zo goed via internet helpen? De CED-Groep liet Monica Mich ...

  Lees meer

 • Artikelen februari 2015

  Recensie 'Teach Like a Champion: Het jonge Kind' Lidy Peters vindt dat het boek aantrekkelijk is vormgegeven en rijkelijk geïllustreerd is met ...

  Lees meer

 • Artikelen januari 2015

  Artikel 'Democratie kun je leren, thuis en op school' Ouders en school kunnen tegenwicht bieden aan haatzaaiers door te oefenen in conflictoplossing ...

  Lees meer

Direct contact

Marketing & Communicatie  
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599