sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

De Staat van het Onderwijs: van litanie naar lof

Wat doen onderwijsprofessionals al heel goed? Dit overzicht hebben we opgediept uit de Staat van het Onderwijs van 2016-2017:

Goede zorg voor kwaliteit
• Het overgrote deel van de leraren, schoolleiders en bestuurders zorgt goed voor de kwaliteit van het onderwijs.
• Vrijwel alle scholen monitoren hun onderwijskwaliteit. Dit is de laatste jaren sterk verbeterd. Een ruime meerderheid van de schoolleiders en -directeuren heeft daardoor ook zicht op de sterke onderdelen van hun onderwijs en verbeterpunten. Ze gebruiken deze kennis om de onderdelen waar de kwaliteit onvoldoende is te verbeteren.
• Leraren werken er vaak met plezier in professionele teams aan kwaliteitsverbetering, gestimuleerd door een goede schoolleider.

Teamgerichte professionalisering
Leraren en schoolleiders gebruiken steeds vaker programma’s voor teamgerichte verbetering, evaluatie en intervisie. Deze programma’s, waardoor leraren gaan samenwerken en onderling kennis uitwisselen, verhogen de onderwijskwaliteit op een school.

Effectieve onderwijsinnovatie
Leraren zijn vaak zeer bedreven in effectieve onderwijsmethoden. En een deel van hen wil graag experimenteren met nieuwe methoden, werkwijzen en de inrichting van het onderwijs.

Kwaliteit van bestuurders
• Bestuurders hebben steeds meer aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs.
• Professionalisering van bestuurders en intern toezicht­ houders krijgt steeds meer aandacht.

WAT DOEN ONDERWIJSPROFFESIONALS AL HEEL GOED? PER SECTOR (uit: Staat van het Onderwijs 2016-2017)

VVE
PO
SBO
SO
VO
MBO

Direct contact

Marketing & Communicatie  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599