sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Data & opbrengsten

Wat doet u met de leerlingresultaten die u verzamelt? Gebruikt u deze als middel om uw onderwijs te sturen of aan te scherpen? Opbrengstgericht werken is het bieden van effectief onderwijs op basis van data, met als doel het maximale uit uw leerlingen te halen. Door middel van datagestuurd werken, kijken u en uw team nauwkeurig naar de huidige stand van zaken. Daardoor kunt u duidelijk en specifiek benoemen hoe de opbrengsten verbeterd kunnen worden.
De CED-Groep heeft een lange traditie van opbrengstgericht werken. De 4D-cyclus vormt daarbij een vaste leidraad. Het 4D-model beschrijft een cyclische werkwijze aan de hand van de begrippen data, duiden, doelen en doen. Deze werkwijze is inmiddels door vele besturen en scholen in het hele land beproefd en werkzaam bevonden.

 
 • Nieuw: CED-Groep Learning Analytics App

  Alle gegevens over leerlingen in één app, zou u dat willen? De docenten de beschikking geven over de gegevens over hun leerlingen in ...

  Lees meer

 • Nieuw: Leerlingvolgsysteem

  Balen uw leerlingen ook van alle toetsen taal en rekenen die ze moeten maken? Heeft u het idee dat er met de uitkomsten van al die taal en rekentoets ...

  Lees meer

 • Datacoach rekenen en taal

  Een datacoach zorgt voor de toetskeuze, een toetskalender en het toepassen van toetsprocedures binnen de school. In de cursus Datacoach rekenen en ...

  Lees meer

 • Opbrengstgericht werken

  Hoe kunt u op basis van data uw school/afdeling verbeteren? Wat zijn relevante vragen om met behulp van de data te beantwoorden? Hoe kunt u de dat ...

  Lees meer

 • Opbrengstgericht sturen

  U wilt het beste uit uw leerlingen halen; Hoe helpen de cijfers daarbij? Hoe brengt u de prestaties van uw sectie goed in beeld?  Wat is een cij ...

  Lees meer

 • Toetsen met taxonomieën

  Wat maakt een toets tot een goed meetinstrument? Op welke plek in de leerlijn zetten we als sectie een toets in en aan welke kwaliteitsafspraken houd ...

  Lees meer

Direct contact

Brigitte van Hilst Unitmanager

Cursusaanbod 2017-2018

Naar het cursusaanbod online
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599