sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Datacoach rekenen en taal

Een datacoach zorgt voor de toetskeuze, een toetskalender en het toepassen van toetsprocedures binnen de school.

In de cursus Datacoach rekenen en taal leiden wij u op tot datacoach op school. Een datacoach voert in de school verschillende taken uit. Hij of zij zorgt voor de toetskeuze, voor de toetskalender en voor het vaststellen en realiseren van zorgvuldige procedures rondom toetsing binnen de school. Verder is een belangrijke taak van de datacoach om ervoor te zorgen dat alle relevante personen in de school inzicht krijgen in de toetsresultaten en daar ook naar handelen. De datacoach is in staat collega’s te coachen in het ontwikkelen van aanvullende onderwijsarrangementen voor zwakke en excellent presterende leerlingen.

Voor wie
Docenten vo

Inhoud van de cursus
U oefent met het analyseren van toetsresultaten op basis van het Onderwijscontinuüm, een instrument van de CED-Groep. Ook de toets- en rapportcijfers van uw eigen vak neemt u daarbij onder de loep. Aan de hand van deze analyse ontwerpt u onderwijsarrangementen voor verschillende groepen leerlingen in de school. Daarvoor verkent u de mogelijkheden van inzetbare materialen, methodieken en acties op beleidsniveau die het onderwijsniveau kunnen verhogen. Ook gaan we in op andere werkzaamheden van de datacoach binnen de school, zoals het voorbereiden van de toetsafname en de presentatie van toetsresultaten aan collega’s, ouders en leerlingen.

Tenslotte komt de beleidskant aan bod. De datacoach bewaakt de acties die in gang worden gezet om de onderwijsprestaties te verhogen en zorgt, waar nodig, voor bijstelling van de ingezette acties. Speciaal aandachtspunt daarbij is de verankering van de procedures en maatregelen in het schoolbeleid.

Incompany
Deze cursus wordt als maatwerk of incompany aangeboden.

Open aanbod
Ook als individuele deelnemer kunt u de cursus volgen.
Lees meer over de cursus
 
Incompany en open aanbod

Deze cursus wordt zowel op maat voor uw team als op individuele basis aangeboden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de cursus Datacoach contact op met Karin Snoodijk, k.snoodijk@cedgroep.nl 

 

 

Direct contact

Karin Snoodijk  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599