sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nieuw: CED-Groep Learning Analytics App

Alle gegevens over leerlingen in één app, zou u dat willen?
De docenten de beschikking geven over de gegevens over hun leerlingen in hun klas in één overzicht?
Wilt u tijd besparen door het automatisch genereren van mentorbrieven?

Een droom van schoolleiders, in één app de gegevens die van leerlingen en klassen bekend zijn in één overzicht. Niet meer uit alle systemen Excel bestanden exporteren en aan elkaar plakken. Èn voor alle docenten toegankelijk. Er zijn geen dure licenties per docent nodig. Dit kan met de CED-Groep Learning Analytics app.

De CED-Groep Learning Analytics app  stelt scholen in staat uit diverse informatiesystemen gegevens over leerlingen in één overzichtelijke app te verzamelen. Het gaat bijvoorbeeld over advies eind po; leerlingvolg-gegevens uit het basis en voortgezet onderwijs, rapportcijfers die in Magister  of SOM-today staan. Ook onderwijsbehoeften zoals gerapporteerd door de zorgcoördinator kunnen een plaats krijgen. Met een projectteam bepalen we welke data relevant zijn, hoe we ze wegen, benchmarken en wat bijv. grenswaarden voor een (on)voldoende zijn. Met de op maat gemaakte app heeft de docent op elke moment overzicht van de leerlingresultaten scores en onderwijsbehoeftes van die klas. En de docent kan de resultatenvan die leerlingen en zijn klas benchmarken met de resultaten  van andere vakken van die klas.

Mentorbrieven
Met de overzichten uit de app kunnen docenten inspelen op de niveaus van leerlingen in zijn groep en de specifieke onderwijsbehoeften. Het is in een oogopslag duidelijk of je klas uit veel zwakke, gemiddelde of sterke leerlingen bestaat. Met een speciale applicatie is het mogelijk om leerlingen voorafgaande aan hun mentorgesprek inzage te geven in hun huidige prestaties en hun ontwikkeling.
Met de app kunt u uw gegevens uit app in mentorbrieven ophalen zodat de administratieve last voor de school minder wordt.

Wat levert de CED-Groep Learning Analytics app u op:
Een tool die de docent de juiste info geeft om doelmatig te handelen in de klas
Een tool die je meer kennis geeft over de leerlingen in de klas dan voorheen
Gestuurde differentiatie op basis van juiste gegevens en niet op basis van onderbuikgevoelens
Winst behalen in efficiëntie, efficiëntere klassenvergadering en collegiale consultatie.
Meer inzicht waardoor lessen planmatiger kunnen worden gegeven
Een tool waarmee mentorbrieven automatisch vanuit de App gegenereerd worden.

 

Het ontwikkeltraject met de school
Er wordt een projectgroep opgericht. Daarin nemen vanuit de school, een dataexpert, een of meer leden van het managementteam, lid van de administratie  (die invoer regelt) deel. Met elkaar kiezen we de data die in de app komen. We bespreken de manieren waarop we de data ordenen voor onderwijskundig gebruik. Er worden online koppelingen met de systemen van de school gebouwd. We presenteren de eerste dataoverzichten en gaan fine-tunen. Tot slot wordt er een plan van aanpak voor verdere implementatie in de school gemaakt.
De CED-Groep werkt samen met de LearningTour om docenten en scholen te faciliteren bij datagestuurd  en opbrengstgericht werken.

Contact
Brigitte  van Hilst, B.vanHilst@cedgroep.nl

 

Direct contact

Brigitte van Hilst Unitmanager
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599