sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nieuw: Leerlingvolgsysteem

Balen uw leerlingen ook van alle toetsen taal en rekenen die ze moeten maken? Heeft u het idee dat er met de uitkomsten van al die taal en rekentoetsen weinig gedaan wordt? U heeft ambitie om de taal en rekenprestaties van uw leerlingen te verbeteren?

Op veel scholen maken leerlingen taal-en/of rekentoetsen uit een leerlingvolgsysteem. Bijvoorbeeld Cito Volg of Diataal/Diacijfer. We begeleiden uw school graag om meer uit deze cijfers te halen!

Wat doen wij?
We begeleiden een werkgroep taal. Met de werkgroep taal geven we workshops in de school om meer uit de resultaten te halen. U ontvangt tevens een rapport over de Diataal of Cito-scores van de leerlingen van de onderbouw. In dit rapport 'benchmarken' we de cijfers t.o.v. het landelijk gemiddelde en t.o.v uw eigen vorderingen. Tenslotte ontvangt u per klas adviezen over het in te zetten onderwijsarrangement taal of rekenen.

Meer informatie?
Neem contact op met Mirjam de Bruijne, M.deBruijne@cedgroep.nl

 

Direct contact

Mirjam de Bruijne  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599