sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Haal meer uit uw leerlingvolgsysteem

Op veel scholen maken leerlingen taal-en/of rekentoetsen uit een leerlingvolgsysteem. Bijvoorbeeld Cito Volg of Diataal/Diacijfer. Vaak wordt er vervolgens weinig met de uitkomsten van al die toetsen gedaan. Terwijl dat wel kan! We begeleiden uw school graag om meer uit deze cijfers te halen.  

Wat levert het u op?
Om te beginnen analyseren wij voor u de scores. U ontvangt een rapport over de Diataal of Cito-scores van de leerlingen van de onderbouw. In dit rapport 'benchmarken' we de cijfers t.o.v. het landelijk gemiddelde en t.o.v uw eigen vorderingen en geven wij per klas adviezen voor passende onderwijsarrangementen taal of rekenen. Tevens begeleiden we een werkgroep taal of rekenen en geven we workshops in de school om meer uit de resultaten te halen.

Meer informatie?
Neem contact op met Karin Snoodijk, k.snoodijk@cedgroep.nl

 

Direct contact

Karin Snoodijk  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599