sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Opbrengstgericht sturen

U wilt het beste uit uw leerlingen halen; Hoe helpen de cijfers daarbij? Hoe brengt u de prestaties van uw sectie goed in beeld?  Wat is een cijfer in uw sectie waard? Staat u garant voor de kwaliteit van de toetsen in uw sectie? Hoe verbetert u de cultuur van opbrengstgericht werken in uw sectie?

Het hoofddoel is om het functioneren van de vakgroep en de kwaliteit van de vakwerkplannen te verbeteren. In de bijeenkomsten zullen tools aangeleverd worden waarmee u uw eigen vak(groep) onder de loep kunt leggen en van hieruit verbeterpunten kunt formuleren. De tools zijn bijvoorbeeld een kwaliteitskaart voor de sectie; een audit over opbrengstgericht werken, een checklist voor goed toetsbeleid. Rode draad door alle bijeenkomsten is de analyse en interpretatie van de beschikbare cijfers/data van de eigen school. De examencijfers, periodecijfers, rapportcijfers zullen met verschillende invalshoeken (sector/jaar/klas/docent) en met verschillende mogelijkheden voor benchmarking besproken worden.

Cursusdoelen:
* U leert verschillende soorten data (cijfers) te interpreteren.
* U maakt een leerarrangement voor uw sectie. (intensief, basis, toparrangement)
• U leert hoe u, in overleg met de vakgroep,  de leerlingresultaten kunt verbeteren en verbeterplannen opstellen.
• U maakt (gebruik van) een lesmodel voor uw school en observeert collega's.
• U onderzoekt het toetsbeleid in de vakgroep en doet verbetervoorstellen.
• U krijgt inzicht in de succesfactoren die leiden tot hogere opbrengsten in de klas en op school.
• U leert de cyclus van opbrengstgericht werken te vertalen in een cyclus van data verzamelen, data interpreteren, verbeterplannen maken, secties aansturen en evalueren.
• U maakt een audit van uw eigen sectie ten aanzien van opbrengstgericht werken.

Alle uitgevoerde opdrachten kunnen in de vakgroepwerkplannen opgenomen worden.

Voor wie
Sectie- en teamleiders
 
Incompany
Deze cursus wordt als maatwerk of incompany aangeboden.

Open aanbod

Ook als individuele deelnemer kunt u de cursus volgen:
Opbrengstgericht sturen in een dag

Meer informatie
Brigitte van Hilst, b.vanhilst@cedgroep.nl

 

Direct contact

Brigitte van Hilst Unitmanager
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599