sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Opbrengstgericht werken: datagroep

Een datagroep onderzoekt vragen over de kwaliteit het onderwijs in de school. Hierbij gebruikt het team voornamelijk data die al door de school verzameld zijn in informatiesystemen als MMP (Magister Management Platform), toetssystemen als Cito of Diataal, Vensters en Kwaliteitsscholen.  

Analyseren
Een datateam wordt samengesteld uit verschillende docenten en een lid van de schoolleiding die vanuit een onderzoekende en nieuwsgierige houding met elkaar onderzoeksvragen formuleren en beantwoorden door analyses op de gevonden data. In de professionele dialoog die over deze analyses gehouden wordt, komen ideeën ter verbetering van het onderwijs. 

Cyclisch proces
Het datateam doorloopt een cyclus van: probleem definiëren, hypothese opstellen, data verzamelen, data-analyse, interpretatie en conclusies trekken, maatregelen nemen en evalueren. In de laatste drie stappen van dit proces is het van belang om de direct betrokkenen en belanghebbenden in de school erbij te betrekken. 

Datajaarkalender
In de datagroep behandelen we thema's als het vaststellen van een vaste set vragen over opbrengsten in de school op verschillende niveaus; het samenstellen van een datajaarkalender; het invoeren van een kwaliteitskaart met data voor de secties; het maken van analyses van cijfers op grond van de datasets uit het management informatiesysteem; het communiceren en presenteren van de analyses; het houden van onderwijskundige duidingsgesprekken over deze data en het voorbereiden en uitvoeren van twee bijeenkomsten met de collega’s in de school.

Data onder de Dom
In de publicatie 'Data onder de Dom' schreef onze adviseur Brigitte van Hilst (b.vanhilst@cedgroep.nl) twee praktische hoofdstukken over datagestuurd werken. 

 
  • Publicatie Data onder de Dom

    Ervaringen en tips voor het werken met data in de school Op scholen zijn veel gegevens beschikbaar over leerlingen, zoals toetsresultaten, doorst ...

    Lees meer

Direct contact

Brigitte van Hilst Unitmanager
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599