sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Gedrag op de kaart

Ervaart u of ervaren uw collega’s wel eens handelingsverlegenheid wanneer er sprake is van afwijkend of grensoverschrijdend gedrag?
Is het lastig om onderwijsbehoeften te herkennen in zichtbaar afwijkend gedrag?
Zou u meer willen weten over het signaleren en arrangeren van-, handelen en doorverwijzen bij afwijkend gedrag?
Heeft u soms moeite met lesgeven binnen multiculturele klassen, overmatig smartphone gebruik en/of klassen met negatieve groepsdynamiek?


Veel scholen hebben te maken met uitdagingen zoals straatcultuur binnen de school, leerlingen met orde- en/of gezagsproblemen, toename van telefoongebruik (social media en cyberpesten), enzovoort. De cursus Gedrag op de kaart biedt hiervoor een passende aanpak.

Cursusinhoud
De cursus Gedrag op de kaart gaat in op verschillende processen die van invloed zijn op het gedrag van leerlingen. Het gedrag van leerlingen wordt concreet beschreven, vertaald naar onderwijsbehoeften en vervolgens wordt besproken op welke wijze u daar als docent invloed op kunt uitoefenen.

Incompany en open aanbod
Wij verzorgen de training op locatie, maar u kunt de training ook op individuele basis volgen.

Artikel
Moeilijk gedrag begrijpen en ombuigen naar een werkzame sfeer.
KlasseApart, mei 2019

Meer weten?
Wilt u meer weten over de cursus Gedrag op de kaart? Neem dan contact op met Albert de Bruijn, a.debruijn@cedgroep.nl

 

Direct contact

Albert de Bruijn  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599