sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

In gesprek met de leerling

Loopbaangesprekken zijn gesprekken die vragen om specifieke gesprekstechnieken. Het gaat dan om gesprekken met leerlingen over wat hen bezighoudt, waar hun interesses liggen, wat ze leuk vinden en wat ze allemaal doen. Met deze cursus kunt u als docent, samen met de leerling, zorgen voor een goed onderbouwde beroeps- en studiekeuze.

Keuzes
Leerlingen maken al vroeg keuzes. Denk aan keuzes op het vlak van sport en vrijetijdsbesteding, bijbaantjes, stages en schoolvakken enzovoort. Voorafgaand aan deze keuzes doen leerlingen veel ervaring op; ze krijgen gaandeweg meer bagage. Door in gesprek te gaan met leerlingen, krijgen de leerlingen inzicht in die bagage en leren ze na te denken over wat de vele opgedane ervaringen over hen zeggen. Over wie ze zijn, wat hen motiveert en wat ze kunnen. 

Inhoud
De cursus gaat in op de vijf loopbaancompetenties en de vragen die u kunt stellen om de kennis en ervaringen in kaart te brengen. U oefent verschillende gesprekstechnieken met de leerlingen. U krijgt handreikingen om met de leerling over zijn ervaringen te praten. Op deze manier kunt u uw leerlingen begeleiden en waar nodig bijsturen.

Incompany en open aanbod
Wij verzorgen de training op locatie, maar u kunt de training ook op individuele basis volgen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over deze cursus, neem dan contact op met Karin Snoodijk, k.snoodijk@cedgroep.nl

Direct contact

Karin Snoodijk  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599