sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Doordacht Passend Lesmodel

Met het Doordacht Passend Lesmodel geeft u gericht aandacht aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. De zorg op school neemt daardoor toe. U hanteert een vaste lesopbouw in de klas, wat structuur geeft. Het lesmodel bevat de essentiële onderdelen die in een goede les aanwezig zijn. Zo komen de didactische principes volledig tot hun recht. Met het lesmodel werkt u aan vakoverstijgende vaardigheden zoals concentratie, doorzettingsvermogen, taakaanpak en een aantal onderdelen van de werkhouding.

Studiedag
De medewerkers van de CED-Groep kunnen voor (kern)teams een studiedag organiseren waarbij alle facetten van het Doordacht Passend Lesmodel de revue passeren. Daarnaast is het mogelijk om door middel van lessenobservaties of schoolvideointeractiebegeleiding (SVIB) de docent te ondersteunen bij het invoeren van het Doordacht Passend Lesmodel.

Meer weten?
Op uw verzoek begroten wij de kosten van een studiedag en/of de kosten van een begeleidingstraject voor individuele docenten. Neem voor meer informatie op met Karin Snoodijk, k.snoodijk@cedgroep.nl

Direct contact

Karin Snoodijk  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599