sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Mentorvaardigheden

Wilt u als mentor u graag zekerder en professioneler staande houden in de complexe taak als mentor van een VO school? Wilt u als leidinggevende graag uw mentoren alles meegeven wat mogelijk is om goed voorbereid hun taak als mentor op zich te nemen? Willen jullie als school een aantal lijnen in het mentoraat verdiepen, uitwerken en opzetten? Dan is deze training mentorvaardigheden (al dan niet in company) een mogelijke aanpak.

Doel
Mentoren met vaardigheidstraining beter toerusten voor het uitvoeren van hun zorgtaken. Dat is het doel van de training mentorvaardigheden. Zo vergroot u het aandeel van het mentoraat in de interne zorgstructuur.

Inhoud
Basismodule van de training is (vaak) actief luisteren en gespreksvaardigheden.

Andere mogelijke modules:
-Gesprekken met ouders (hoe voer je als mentor op adequate wijze een tienminutengesprek)
-Gesprekken met ouders (waaronder slechtnieuwsgesprekken)
-Veiligheid en regels (hoe ga je om met regels in de klas en regels in de school)
-Ontwikkeling van een groepsproces (en hoe kun je dat als docent positief beïnvloeden)
-Pesten
-Conflictbemiddeling
-Omgaan met weerstanden in gesprekken met leerlingen en/of ouders
-Kernkwaliteiten en valkuilen (deze in relatie brengen met collega’s en/of leerlingen)
-Intervisietechniek voor het bespreken van problemen.

Samen met de school zoeken we naar een goede mix, passend bij de situatie van de school en de wensen van de deelnemers.

Werkwijze
De bijeenkomsten starten met een korte theoretische uiteenzetting. Vervolgens nemen de persoonlijke ervaringen een belangrijke plaats in. Door gebruik te maken van een intervisiemethode en gesprekstechnieken, wordt de transfer naar praktijksituaties bevorderd. Hierdoor ontstaat er een dubbele ‘loop’ van leren, op inhouds- en vaardigheidsniveau. U traint vaardigheden die bruikbaar zijn bij de uitvoering van mentortaken. De uitwisseling van inzichten en ervaringen met uw collega’s hebben een positief effect op de teamvorming en betrokkenheid bij het schoolbeleid.

Incompany: training voor teams
De training is bedoeld voor mentoren. Het traject wordt begeleid door één of twee trainers van de CED-Groep. Groepsgrootte: maximaal twaalf personen bij één trainer, maximaal 24 personen bij twee trainers. De trainingen zijn in overleg in te plannen in een voor de school geschikte periode. Een module neemt 2½ uur in beslag.

Open aanbod
Training voor individuele deelnemers worden verzorgd door het Cursusbureau CED-Groep.
Lees meer over de individuele mentortraining.

Meer weten?
Neem voor nadere informatie over de inhoud van de training mentorvaardigheden contact op met Karin Snoodijk, k.snoodijk@cedgroep.nl

Open aanbod
Training voor individuele deelnemers worden verzorgd door het Cursusbureau CED-Groep.
Lees meer over de individuele mentortraining.

Meer weten?
Neem voor nadere informatie over de inhoud van de training mentorvaardigheden contact op met Karin Snoodijk, k.snoodijk@cedgroep.nl

 

Direct contact

Karin Snoodijk  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599