sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Kwaliteit van lesgeven

Docenten vormen de sleutels tot betere prestaties van leerlingen. Maar hoe bereikt u dat er in alle lessen kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven? Hoe zorgt u ervoor dat docenten over de gewenste didactische en organisatorische vaardigheden beschikken? Om de kwaliteit van lesgeven te verhogen, bieden wij het traject Kwaliteitsverbetering didactiek aan.

Klassenobservaties

We brengen eerst de aanwezige vaardigheden van docenten in beeld. Daarbij vormen oriënterende klassenobservaties het fundament. Naast het teambreed uitvoeren van klassenobservaties analyseren we desgewenst relevante documenten, zoals toets- en examenresultaten en de opbrengstenkaart van de inspectie. Uit de klassenobservaties blijkt vaak dat er in een team bepaalde patronen van lesgeven zijn ingesleten en dat docenten ‘vastzitten’ in een bepaald systeem. De sterke en zwakke punten uit de klassenobservaties vermelden we in een verslag, dat de diverse aspecten van pedagogisch-didactisch handelen en klassenmanagement helder in kaart brengt. In een bijeenkomst met de schoolleiding bespreken we de conclusies van de observatieronde en wordt een plan van aanpak bepaald.

Vervolg
Het vervolgtraject kan de volgende onderdelen bevatten: ondersteuning van teamleiders, teamtrainingen, individuele coaching en training van docenten

Gemeenschappelijke basis
Dit traject zorgt voor een gemeenschappelijke basis in de school, collegialiteit en vertrouwen, betere lessen en betere schoolprestaties.We voerden dit traject inmiddels op meer dan 25 scholen succesvol uit.

Meer informatie
Meer informatie over het traject Kwaliteitsverbetering didactiek kunt u krijgen bij Albert de Bruijn, a.debruijn@cedgroep.nl

Artikel
Goede docenten zijn de sleutel tot betere prestaties’ (praktijkverhaal op het mbo). Uit: KlasseApart, mei 2018

 

Direct contact

Albert de Bruijn  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599