sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

De Vreedzame School: democratie kun je leren

Hoe geven we burgerschap in onze school vorm? Hoe zorgen we met elkaar als docententeam dat leerlingen zich positief gedragen? Dat mentoren met elkaar een doorgaande mentoraat ontwikkelen? Hoe zorgen we dat leerlingen meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen, dat zij een 'stem' krijgen en goed gebruiken?  

De democratische school

Sinds 1999 worden er op basisscholen goede ervaringen opgedaan met het programma De Vreedzame School. De school en de klas zijn een democratische gemeenschap, waarin iedereen zich gehoord, verantwoordelijk en betrokken voelt, en waar conflicten constructief worden opgelost door leerlingen zelf. Onderzoek laat zien dat leraren een verandering ervaren in het gedrag van leerlingen en in het sociale klimaat in school.

Democratische gemeenschap
Het programma De Vreedzame School is doorontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Ook leerlingen in het vo zijn in staat om met elkaar een democratische gemeenschap te vormen en hebben baat bij de lesactiviteiten. 

Pedagogische visie
We streven ernaar om leerlingen te leren:
- op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
- constructief conflicten op te lossen
- verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
- een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen
- volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht.

Het programma richt zich op doelen op het niveau van de leerlingen (sociale competenties), maar ook op het niveau van de docenten en op schoolniveau. We bieden een samenhangend programma waarmee scholen een bijdrage kunnen leveren aan de persoonlijke, sociale en maatschappelijke (burgerschaps)vorming van hun leerlingen. Hoe doen we dat? De Vreedzame School bestaat uit drie sporen: (1) lessen of activiteiten die plaatsvinden in de mentoruren, (2) de school als oefenplaats en (3) het democratisch overleg. 

Implementatie
Bovenstaande elementen kunnen op uw school geïmplementeerd worden door middel van coaching van een stuurgroep en scholing van de docenten. De keuze, waar, hoe en op welke onderdelen de invoering opgezet worden maken wij met u samen. Deze coaching en scholing wordt verzorgd door de ervaren adviseurs van de CED-Groep.

Flyer
Download flyer 

Meer informatie
Wilt u meer weten over 'Democratie kun je leren', neem dan contact op met Hans Scheltema, h.scheltema@cedgroep.nl

Website
www.devreedzameschool.nl 

 

Direct contact

Hans Scheltema  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599