sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Taal- en Reken Effect

In de gemeentes Rotterdam, Amsterdam en Utrecht verzorgt de CED-Groep trajecten om de taalresultaten van leerlingen in het voortgezet onderwijs te verbeteren. In Rotterdam, waar het traject binnenkort zijn zesde jaar ingaat, zijn de cijfers van de leerlingen na een aantal jaren extra inzet op onderwijs in begrijpend lezen en woordenschat bekend. Zowel op de toetsen voor tekstbegrip als voor woordenschat wordt een forse winst geboekt.

In Amsterdam zijn de scholen bezig hun groei- en streefcijfers voor de toetsresultaten vast te stellen. Dit omdat het stellen van doelen het opbrengstgericht werken bevordert. In Utrecht zijn 15 scholen met dit traject aan de gang. De CED-Groep hanteert een uitgekiende strategie met schoolrapportages op klassenniveau, het uitwisselen van successen tussen scholen, het hanteren van een kijkwijzer voor monitoring van de voortgang en het opleiden van datacoaches. De blauwdruk voor dit traject ligt er. Nieuwe gemeentes en besturen kunnen er hun voordeel mee doen.

Artikel
Taal Effect in het vo: Een flinke impuls voor het taalonderwijs. Uit: KlasseApart, oktober 2016 (pdf)

Meer informatie
Neem contact op met Karin Snoodijk, k.snoodijk@cedgroep.nl

 
  • Reken Effect

    In navolging van de goede resultaten die behaald zijn met Taal Effect, werkt de CED-Groep op diverse plaatsen met besturen en scholen samen aan de re ...

    Lees meer

Direct contact

Karin Snoodijk  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599